Dom w budowie, rozbudowie, w trakcie remontu – jak ubezpieczyć?

Asekuro.pl > Majątkowe  > Dom w budowie, rozbudowie, w trakcie remontu – jak ubezpieczyć?

Dom w budowie, rozbudowie, w trakcie remontu – jak ubezpieczyć?

Budując dom jesteśmy świadomi kosztów, jakie będziemy musieli ponieść w związku z pracami budowlanymi i wykończeniowymi. Rzadko kto uwzględnia jednak w swoich szacunkach koszty zdarzeń losowych, które mogą nie tylko opóźnić kociec prac, ale też narazić nas na kolejne, nieprzewidziane i często wysokie koszty.

Budowa domu jest czasochłonnym procesem. Od zakupu działki do momentu wprowadzenia się możem inąć wiele miesięcy, a nawet lat. Na okres zimowy trzeba często wstrzymać prace, niemożliwe do wykonania w zimowych warunkach. Niezależnie od etapu, na jakim znajduje się inwestycja, warto przed zimą podjąć środki ostrożności, aby wiosną nie zaczynać od naprawy licznych usterek spowodowanych niskimi temperaturami, opadami deszczu i śniegu oraz wilgocią.

Wbrew pozorom nasz dom jest narażony na wiele niebezpieczeństw w postaci zdarzeń losowych (np.takich jak ogień, zalanie, powódź, uderzenie pioruna, grad, obsuwanie się ziemi itp.). A dodatkowo podczas budowy czy remontu istnieje podwyższone ryzyko awarii instalacji (elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej itp) oraz ryzyko szkody na osobach trzecich lub ich mieniu. Warto również pamiętać o zabezpieczeniu naszych materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń przed kradzieżą.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują nam nie tylko możliwość ubezpieczenia domu w trakcie budowy, rozbudowy czy remontu, ale również budowę domku letniskowego, garażu, budynku gospodarczego czy ogrodzenia.

Przy dobieraniu odpowiedniego zakresu ubezpieczenia warto się również zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności przez towarzystwo ubezpieczeniowe, czyli listę zdarzeń, za które nie zostanie nam wypłacone odszkodowanie. Mogą to być szkody powstałe w wyniku opadów atmosferycznych (jeśli budynek nie posiadał zadaszenia), w wyniku błędów konstrukcyjnych (zaistniałych na etapie projektu), budynki wykonane bez projektu itp.