Assistance w podróży – co nam daje?

Asekuro.pl > Turystyczne  > Assistance w podróży – co nam daje?

Assistance w podróży – co nam daje?

Assistance w podróży to pomoc w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach, z której możemy skorzystać przez całą dobę. Nie jesteśmy pozostawieni samym sobie, możemy uzyskać wsparcie organizacyjne, informacyjne i opiekę.

Z reguły assistance w podróży występuje w wersji podstawowej i rozszerzonej a zakres ochrony regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Rozszerzony pakiet ochrony obejmuje często opiekę nad bliskimi, dziećmi, czy zwierzętami podróżującymi z osobą poszkodowaną, podobnie jak przyjazd osoby bliskiej, udzielenie pożyczki, wpłata kaucji, pomoc tłumacza. Zwykle w zakres assistance wchodzą takie usługi jak:

 • pomoc telefoniczna – linia całodobowa

 • kontakt z osobą bliską

 • przekazywanie informacji

 • pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów

 • pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu

 • transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci

 • kierowca zastępczy

 • informacja przed podróżą

 • zastępstwo w podróży służbowej

 • wyżywienie i zakwaterowanie Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji

 • pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu do kraju

 • kontynuacja zaplanowanej podróży

 • koszty poszukiwania I ratownictwa w górach i na morzu

 • pomoc w przypadku opóźnienia lotu

 • pomoc finansowa, prawna ( w tym np. wypłata w poczet kaucji)

 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych