Co to znaczy ubezpieczenie „All Risk”?

Asekuro.pl > Firmy  > Co to znaczy ubezpieczenie „All Risk”?

Co to znaczy ubezpieczenie „All Risk”?

W ramach ubezpieczenia All Risk ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek zaistnienia zdarzeń losowych.

W odróżnieniu od ubezpieczenia standardowego (ogień i inne zdarzenia losowe), gdzie ochroną są objęte jedynie wymienione w umowie zdarzenia, ubezpieczenie na bazie All Risk wymienia jedynie ryzyka wyłączone, określone w OWU, natomiast wszystkie inne zdarzenia są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być następujące rodzaje mienia:

  • Budynki/lokale i budowle,

  • Maszyny, urządzenia i wyposażenie,

  • Nakłady inwestycyjne (adaptacyjne),

  • Środki obrotowe,

  • Mienie osób trzecich,

  • Mienie osobiste pracowników,

  • Wartości pieniężne.

W umowie ubezpieczenia All Risk zazwyczaj są ustalane limity odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, stłuczenia szyb oraz innych rodzajów zdarzeń – w zależności od potrzeb danej firmy.