Czy przy ubezpieczeniu domu lub mieszkania wymagane są oględziny?

Asekuro.pl > Majątkowe  > Czy przy ubezpieczeniu domu lub mieszkania wymagane są oględziny?

Czy przy ubezpieczeniu domu lub mieszkania wymagane są oględziny?

Oględziny w przypadku ubezpieczenia nieruchomości nie są wymagane. Wyjątkiem jest ubezpieczenie dzieł sztuki i zbiorów kolekcjonerskich. Jeśli chcemy ubezpieczyć np. obraz, to przyjedzie do nas rzeczoznawca, który dokona wyceny. Do towarzystwa musi też wpłynąć lista ubezpieczanych dzieł sztuki i zbiorów kolekcjonerskich.

 

Szczegółowa lista wyposażenia ubezpieczanej nieruchomości nie jest wymagana, ponieważ w tym przypadku nie ubezpiecza się konkretnych przedmiotów, tylko cały majątek. Otrzymamy więc odszkodowanie również za mienie, które zostało zakupione już po dacie zawarcia polisy – jednak nie wyższe, niż zakładana suma ubezpieczenia.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, byśmy sporządzili spis majątku – taka lista może okazać się pomocna przy określaniu wysokości odszkodowania w przypadku zaistnienia niejasności. Wystarczy sporządzić listę zawierającą nazwę przedmiotu, numer sprzętu oraz numer aktu notarialnego, rachunku lub faktury. Taki spis nie tylko uchroni nas przed problemami przy wypłacaniu odszkodowania, ale pomoże nam w sprawnym, rzetelnym określeniu sumy ubezpieczenia w momencie zawierania polisy. Dzięki temu poziom ochrony ubezpieczeniowej będzie optymalny – odszkodowanie pokryje nasze straty, a jednocześnie możemy być pewni, że nie przepłacamy. Musimy jednak pamiętać, że taki spis wymaga uaktualnienia przy odnawianiu polisy, ponieważ ilość i wartość przedmiotów zmienia się w czasie.