Dodatki do ubezpieczenia OC i AC

Asekuro.pl > Komunikacyjne  > Dodatki do ubezpieczenia OC i AC

Dodatki do ubezpieczenia OC i AC

Wykupując ubezpieczenie OC lub AC samochodu towarzystwa zazwyczaj proponują nam dodatkowe ubezpieczenia, najczęściej NNW, Assistance, ubezpieczenie szyb czy opon. Wielu klientów traktuje je jako zbędne dodatki, które podnoszą składkę i z których „nic nie ma”. Warto jednak poświęcić chwilę na zapoznanie się z ofertą, bo zdarza się, że z przyzwyczajenia odrzucamy rozwiązanie, które pozwoliłoby nam zaoszczędzić w przyszłości.

Najlepszym na to przykładem jest ubezpieczenie szyb samochodowych – często uznawane za zbędne, jeśli jest wykupywane równocześnie z Autocasco, które ma w swoim zakresie również ochronę szyb. Jeśli jednak naprawimy lub wymienimy zniszczoną szybę z AC zostanie to odnotowane jako szkoda, a co za tym idzie stracimy wypracowane zniżki. Dziś „zaoszczędzimy” kilkadziesiąt złotych, aby za rok zapłacić kilkaset złotych więcej.

NNW kierowcy i pasażerów – zapewnia świadczenie dla poszkodowanego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w przypadku częściowej utraty zdrowia lub śmierci oraz pokrycie różnorodnych kosztów poniesionych na leczenie i przysposobienie do nowych warunków życia

Assistance – pomoc na drodze po wypadku, awarii i kradzieży pojazdu. Dzięki temu ubezpieczeniu pojazd zostanie naprawiony na drodze lub odholowany do warsztatu, jeśli naprawa na miejscu nie jest możliwa, zostanie nam zapewniony pojazd zastępczy oraz szereg ugdogodnień w zależności od wykupionego pakietu.

Ochrona zniżek – dzięki temu rozwiązaniu nawet pomimo wystąpienia szkody zachowujemy nasze wypracowane zniżki, pod warunkiem, że kontynuujemy ubezpieczenie w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie szyb – podstawow korzyścią jest brak utraty zniżek w Autocasco po szkodzie. Ubezpieczenie obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby czołowej, tylnej i bocznych.

Ubezpieczenie opon – pokrywa koszty wymiany koła na miejscu zdarzenia, holowania pojazdu do serwisu lub naprawy uszkodzonego ogumienia.

Ubezpieczenie bagażu – refundacja kosztów związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem i utratą bagażu podróżnego znajdującego się w ubezpieczonym pojeździe.

Ochrona prawna – pokrycie kosztów ochrony prawnej, które musiałbyś ponieść w kraju lub za granicą na porady, opinie biegłych i rzeczoznawców, a przede wszystkim na reprezentowanie i obronę interesów właściciela i kierowcy pojazdu

Poza wymienionymi wyżej ubezpieczeniami dodatkowymi poszczególne towarzystwa oferują jeszcze inne, charakterystyczne dla siebie rozwiązania. Warto porozmawiać z agentem na temat tych propozycji i dobrać takie, które są dla nas najbardziej korzystne.