tr?id=1010412729047944&ev=PageView&noscript=1

Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla pracowników

Zadbanie o warunki pracy chroniące życie i zdrowie pracownika jest podstawowym i najważniejszym obowiązkiem pracodawcy. NNW pracowników to ubezpieczenie, dzięki któremu w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku zapewnisz osobom, za które odpowiadasz, bezpieczeństwo finansowe.

construction-workers-60585-640.jpg 

Zakres takiego ubezpieczenia to trwałe następstwa uszczerbku na zdrowiu i śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Większość towarzystw oferuje możliwość grupowego ubezpieczenia NNW pracownika. Coraz częściej rozszerzają również jednolity dotąd wariant ubezpieczenia, tak by lepiej dopasować je do potrzeb konkretnej grupy pracowników.

 

Wyróżnić możemy kilka świadczeń oferowanych dodatkowo przez firmy ubezpieczeniowe. Należą do nich, m.in.:

 

• świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

• odszkodowanie dla rodziny w przypadku śmierci ubezpieczonego

• odszkodowanie w przypadku śmierci współubezpieczonych (dziecka, małżonka)

• zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w kraju

• zasiłek za każdy udokumentowany dzień spędzony w szpitalu

• świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka

• odszkodowanie i świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

• zwrot kosztów operacji plastycznych

• zwrot kosztów ratownictwa i rehabilitacji

 

Warto zapoznać się także z wyłączeniami odpowiedzialności. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma listę swoich, dostępną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Do najpopularniejszych wyłączeń należą:

• następstwa chorób lub stanów chorobowych

• wypadek powstały wskutek umyślnego działania ubezpieczonego

• wypadek powstały wskutek popełnienia przestępstwa

• wypadek powstały po spożyciu alkoholu lub środków odurzających

powrót
aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56.png c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d.png a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c.png 6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca.png 1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc.png 45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26.png c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c.png 8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543.png 70efdf2ec9b086079795c442636b55fb.png c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710.png c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf.png eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3.png 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3.png c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b.png d3d9446802a44259755d38e6d163e820.png d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.png
Unia Europejska Asekuro.pl S.A. Innowacyjna gospodarkal