Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla pracowników

Asekuro.pl > Firmy  > Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla pracowników

Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla pracowników

Zadbanie o warunki pracy chroniące życie i zdrowie pracownika jest podstawowym i najważniejszym obowiązkiem pracodawcy. NNW pracowników to ubezpieczenie, dzięki któremu w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku zapewnisz osobom, za które odpowiadasz, bezpieczeństwo finansowe.

Zakres takiego ubezpieczenia to trwałe następstwa uszczerbku na zdrowiu i śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Większość towarzystw oferuje możliwość grupowego ubezpieczenia NNW pracownika. Coraz częściej rozszerzają również jednolity dotąd wariant ubezpieczenia, tak by lepiej dopasować je do potrzeb konkretnej grupy pracowników.

Wyróżnić możemy kilka świadczeń oferowanych dodatkowo przez firmy ubezpieczeniowe. Należą do nich, m.in.:

• świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

• odszkodowanie dla rodziny w przypadku śmierci ubezpieczonego

• odszkodowanie w przypadku śmierci współubezpieczonych (dziecka, małżonka)

• zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w kraju

• zasiłek za każdy udokumentowany dzień spędzony w szpitalu

• świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka

• odszkodowanie i świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

• zwrot kosztów operacji plastycznych

• zwrot kosztów ratownictwa i rehabilitacji

Warto zapoznać się także z wyłączeniami odpowiedzialności. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma listę swoich, dostępną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Do najpopularniejszych wyłączeń należą:

• następstwa chorób lub stanów chorobowych

• wypadek powstały wskutek umyślnego działania ubezpieczonego

• wypadek powstały wskutek popełnienia przestępstwa

• wypadek powstały po spożyciu alkoholu lub środków odurzających