tr?id=1010412729047944&ev=PageView&noscript=1

Dom w budowie, rozbudowie, w trakcie remontu – jak ubezpieczyć?

Budując dom jesteśmy świadomi kosztów, jakie będziemy musieli ponieść w związku z pracami budowlanymi i wykończeniowymi. Rzadko kto uwzględnia jednak w swoich szacunkach koszty zdarzeń losowych, które mogą nie tylko opóźnić kociec prac, ale też narazić nas na kolejne, nieprzewidziane i często wysokie koszty.

waldorf-astoria-169387-640.jpg 

Budowa domu jest czasochłonnym procesem. Od zakupu działki do momentu wprowadzenia się możem inąć wiele miesięcy, a nawet lat. Na okres zimowy trzeba często wstrzymać prace, niemożliwe do wykonania w zimowych warunkach. Niezależnie od etapu, na jakim znajduje się inwestycja, warto przed zimą podjąć środki ostrożności, aby wiosną nie zaczynać od naprawy licznych usterek spowodowanych niskimi temperaturami, opadami deszczu i śniegu oraz wilgocią.

Wbrew pozorom nasz dom jest narażony na wiele niebezpieczeństw w postaci zdarzeń losowych (np.takich jak ogień, zalanie, powódź, uderzenie pioruna, grad, obsuwanie się ziemi itp.). A dodatkowo podczas budowy czy remontu istnieje podwyższone ryzyko awarii instalacji (elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej itp) oraz ryzyko szkody na osobach trzecich lub ich mieniu. Warto również pamiętać o zabezpieczeniu naszych materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń przed kradzieżą.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują nam nie tylko możliwość ubezpieczenia domu w trakcie budowy, rozbudowy czy remontu, ale również budowę domku letniskowego, garażu, budynku gospodarczego czy ogrodzenia. 

Przy dobieraniu odpowiedniego zakresu ubezpieczenia warto się również zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności przez towarzystwo ubezpieczeniowe, czyli listę zdarzeń, za które nie zostanie nam wypłacone odszkodowanie. Mogą to być szkody powstałe w wyniku opadów atmosferycznych (jeśli budynek nie posiadał zadaszenia), w wyniku błędów konstrukcyjnych (zaistniałych na etapie projektu), budynki wykonane bez projektu itp.

powrót
aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56.png c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d.png a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c.png 6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca.png 1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc.png 45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26.png c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c.png 8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543.png 70efdf2ec9b086079795c442636b55fb.png c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710.png c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf.png eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3.png 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3.png c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b.png d3d9446802a44259755d38e6d163e820.png d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.png
Unia Europejska Asekuro.pl S.A. Innowacyjna gospodarkal