Gotówkowa i bezgotówkowa obsługa ubezpieczeń turystycznych

Asekuro.pl > Turystyczne  > Gotówkowa i bezgotówkowa obsługa ubezpieczeń turystycznych

Gotówkowa i bezgotówkowa obsługa ubezpieczeń turystycznych

Często klienci zadają pytanie w jakiej formie będzie rozliczane świadczenie medyczne: gotówkowej czy bezgotówkowej. Oczywiście wszystko zależy od danego towarzystwa ubezpieczeniowego oraz jego współpracy z placówkami medycznymi w dany rejonie świata.

Czym się różnią:

Gotówkowe rozliczanie polisy turystycznej polega na tym, że jeśli nastąpi zdarzenie opisane w umowie, np. złamanie ręki, Ubezpieczony korzysta z prywatnej pomocy lekarskiej regulując należność z własnej kieszeni, dokumentuje koszty i po powrocie przedstawia rachunki ubezpieczycielowi, który z kolei zwraca Ubezpieczonemu należną kwotę.

Bezgotówkowe rozliczanie polisy turystycznej polega na tym, że jeżeli wystąpi zdarzenie uwzględnione w umowie ubezpieczeniowej, Ubezpieczony dzwoni do centrum alarmowego Ubezpieczyciela, który organizuje pomoc i rozlicza się z niej z usługodawcą, z którym ma podpisaną umowę.