Jak postępować po wypadku na stoku?

Asekuro.pl > Turystyczne  > Jak postępować po wypadku na stoku?

Jak postępować po wypadku na stoku?

Mamy wykupioną polisę na wyjazd na narty. Na stoku zdarzył się wypadek – co zrobić?

Krok 1.: Wezwanie służb

Na polisie ubezpieczeniowej znajdziemy numer alarmowy – warto zapisać go wcześniej w telefonie albo mieć pod ręką. Dzięki niemu poszkodowany otrzyma wszystkie niezbędne informacje, m. in. Kiedy nadejdzie pomoc, jeśli jest unieruchomiony bądź gdzie znajduje się najbliższy punkt medyczny.

Krok 2.: Wywiad

Warto zgromadzić tak wiele informacji o wypadku, jak to możliwe. Przydatne mogą okazać się nagrania znajomych z telefonu lub zdjęcia oraz informacje o warunkach pogodowych i widoczności na stoku. Jeśli świadkami wypadku były obce osoby warto także uzyskać namiary na nie, aby w przypadku pytań można było się z nimi skontaktować.

Krok 3.: Korzystanie z opieki medycznej

Należy zadbać o natychmiastowe uzyskanie pomocy lekarskiej i zastosowac się do zaleceń lekarza. Nie należy zwlekać z wizytą, nawet, jeśli uraz wydaje się nam niegroźny. Jeśli pierwszej pomocy po zdarzeniu udzielił ratownik zatrudniony na stoku i zalecił kontakt z lekarzem, należy zastosować się do instrukcji. Jeśli zignorujemy zalecenia i będziemy zjeżdżać dalej, to w przypadku późniejszych objawów takie niezastosowanie się do zaleceń lekarza może stanowić podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania.

Krok 4.: Kompletowanie dokumentacji

Musimy zgłosić ubezpieczycielowi wypadek, by uzyskać odszkodowanie. Podstawą do jego wypłaty są dla ubezpieczyciela zgromadzone przez nas rachunki za koszty związane ze szkodą. Musimy pamiętać o gromadzeniu rachunków potwierdzających wydatki, ponieważ ubezpieczyciel pokryje tylko udokumentowane koszty.

Krok 5.: Oczekiwanie na odpowiedź

Po otrzymaniu kompletu dokumentów i zebraniu wszystkich potrzebnych informacji towarzystwo ubezpieczeniowe analizuje sytuację i podejmuje decyzję o odszkodowaniu. Jeśli podejmie decyzję odmowną, właściciel polisy zawsze ma prawo nie zgdzić się i skierować sprawę do odpowiedniego sądu lub Rzecznika Ubezpieczonych. Aby zminimalizować zagrożenie odmowy wypłaty odszkodowania warto zapoznać się przezd wykupieniem polisy z ogólnymi warunkami ubezpieczenia – jest w nich zawarty zakres ubezpieczenia oraz lista wyłączeń. Możemy też zasięgnąć opinii agenta ubezpieczeniowego, który ma w ofercie wiele towarzystw. Będziemy mieli dokładny obraz zakresu ochrony proponowanej przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe, dzieki czemu dopasujemy ubezpieczenie pod nasze wymagania.