tr?id=1010412729047944&ev=PageView&noscript=1

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków stanowi zabezpieczenie w życiu codziennym. NNW to polisa gwarantującą ochronę w przypadku powstania zdarzeń losowych, w których poszkodowanymi są osoby.

hands-342657-640.jpg 

Celem polisy jest uzyskanie zabezpieczenia finansowego w przypadku powstania szkody. Jest to ochrona dobrowolna – od nas zależy, czy z niej skorzystamy, czy też nie. Jednak każdemu z nas może przydarzyć się nieprzewidziana sytuacja, w wyniku której będziemy narażeni na wysokie koszty, dlatego warto zabezpieczyć się zawczasu.

Jeśli wypadek zdarzył się nie z naszej woli, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na przykład w razie:

  • następstwa zawałów serca i udarów mózgu,

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z uprawianiem sportu,

  • częściowego lub całkowitego inwalidztwa,

  • pobytu w szpitalu,

Polisa może obejmować także świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, trwałego uszczerbku na zdrowiu, świadczenia zasiłkowe liczone za każdy dzień niezdolności do nauki, diety szpitalne oraz zwrot kosztów:

  • nabycia protez i środków pomocniczych,

  • przeszkolenia zawodowego inwalidów,

  • transportu zwłok np. do 30% SU,

  • pogrzebu,

  • leczenia (czasem również leczenia ponadstandartowego),

  • leczenia za granicami kraju, czy też rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

powrót
aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56.png c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d.png a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c.png 6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca.png 1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc.png 45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26.png c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c.png 8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543.png 70efdf2ec9b086079795c442636b55fb.png c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710.png c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf.png eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3.png 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3.png c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b.png d3d9446802a44259755d38e6d163e820.png d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.png
Unia Europejska Asekuro.pl S.A. Innowacyjna gospodarkal