Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie turystyczne

Asekuro.pl > Turystyczne  > Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie turystyczne

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie turystyczne

Zakres ubezpieczenia wybiera sobie klient, jednak często zdarza się, że towarzystwo ubezpieczeniowe narzuca do wyboru sztywne pakiety ubezpieczenia z możliwością dokupienia ryzyk dodatkowych.

Przykładowy zakres ochrony ubezpieczeniowej:

  • koszty związane z leczeniem obrażeń ciała czy nagłych zachorowań podczas wyjazdów
  • koszty związane z transportem medycznym po wypadku lub nagłego zachorowania
  • wydatki poniesione w związku z przeprowadzoną akcją ratowniczą, np. w górach, na morzu
  • koszty związane z przybyciem i towarzyszeniem bliskiej osoby w trudnych chwilach
  • koszty pomocy prawnej
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, np. złamanie kończyny innej osoby
  • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe i wczesnego powrotu
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego i sprzętu sportowego
  • inne wydatki

Jak widać ubezpieczenie zapewnia nam kompleksową ochronę podczas podróży. Warto jednak pamiętać o wykupieniu ubezpieczenie OC, które chroni nasze finanse od nieumyślnie wyrządzonej szkody na osobie lub mieniu