tr?id=1010412729047944&ev=PageView&noscript=1

Jakie ryzyka wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności wiąże się zawsze z różnymi rodzajami ryzyka, co stanowi nieodzowny element gry rynkowej. Nie wszystkie zagrożenia można zawczasu przewidzieć ze względu na zmienne warunki, w jakich przychodzi właścicielom prowadzić firmę. Warunki te są determinowane przez szereg czynników, trudnych do przewidzenia i precyzyjnego określenia. A tam, gdzie pojawia się niewiadoma, pojawia się również ryzyko. Wiadomo więc tyle, że pojawi się zawsze, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw.

calculator-178164-640-00001.jpg 

Możemy podzielić rodzaje zagrożeń, na jakie narażona jest firma, na ryzyko handlowe, rynkowe, społeczne, polityczne, gospodarcze oraz ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych. Na większość z tych zagrożeń nie mamy najmniejszego wpływu – wyjątkiem jest wystąpienie zdarzeń losowych. Ubezpieczenie się od tego ryzyka jest najprostszym sposobem na uniknięcie ewentualnych problemów finansowych, jakie mogłaby mieć firma, gdyby trzeba było z jej funduszy naprawić często bardzo kosztowne skutki szkody.

Podstawą ubezpieczenia firm jest ochrona nieruchomości, maszyn, urządzeń i wyposażenia od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku. Warto również zdecydować się na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. ubezpieczenie OC za produkt) oraz zawartymi kontraktami, wprowadzeniem produktu do obrotu na rynku czy z odpowiedzialnością cywilną związaną z wadliwym wykonaniem usług. Oprócz podstawowych opcji zabezpieczenia firm, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują coraz szerszy wachlarz ubezpieczeń specjalistycznych, dostosowanych do rodzaju wykonywanej działalności.

powrót
aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56.png c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d.png a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c.png 6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca.png 1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc.png 45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26.png c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c.png 8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543.png 70efdf2ec9b086079795c442636b55fb.png c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710.png c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf.png eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3.png 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3.png c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b.png d3d9446802a44259755d38e6d163e820.png d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.png
Unia Europejska Asekuro.pl S.A. Innowacyjna gospodarkal