Jakie ryzyka wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej

Asekuro.pl > Firmy  > Jakie ryzyka wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej

Jakie ryzyka wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności wiąże się zawsze z różnymi rodzajami ryzyka, co stanowi nieodzowny element gry rynkowej. Nie wszystkie zagrożenia można zawczasu przewidzieć ze względu na zmienne warunki, w jakich przychodzi właścicielom prowadzić firmę. Warunki te są determinowane przez szereg czynników, trudnych do przewidzenia i precyzyjnego określenia. A tam, gdzie pojawia się niewiadoma, pojawia się również ryzyko. Wiadomo więc tyle, że pojawi się zawsze, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw.

Możemy podzielić rodzaje zagrożeń, na jakie narażona jest firma, na ryzyko handlowe, rynkowe, społeczne, polityczne, gospodarcze oraz ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych. Na większość z tych zagrożeń nie mamy najmniejszego wpływu – wyjątkiem jest wystąpienie zdarzeń losowych. Ubezpieczenie się od tego ryzyka jest najprostszym sposobem na uniknięcie ewentualnych problemów finansowych, jakie mogłaby mieć firma, gdyby trzeba było z jej funduszy naprawić często bardzo kosztowne skutki szkody.

Podstawą ubezpieczenia firm jest ochrona nieruchomości, maszyn, urządzeń i wyposażenia od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku. Warto również zdecydować się na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. ubezpieczenie OC za produkt) oraz zawartymi kontraktami, wprowadzeniem produktu do obrotu na rynku czy z odpowiedzialnością cywilną związaną z wadliwym wykonaniem usług. Oprócz podstawowych opcji zabezpieczenia firm, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują coraz szerszy wachlarz ubezpieczeń specjalistycznych, dostosowanych do rodzaju wykonywanej działalności.