Kolizja za granicą

Asekuro.pl > Komunikacyjne  > Kolizja za granicą

Kolizja za granicą

Przed zagraniczną podróżą samochodem musimy się przygotować, tak aby w nagłych zdarzeniach mieć zapewnioną pomoc i ochronę.

 

Planując podróż samochodem poza granice kraju, pamiętaj aby jeszcze przed wyjazdem:

  • zawrzeć polisę OC (ważną na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub ubezpieczenie Zielonej Karty (jeśli udajemy się do państw, w których to ona będzie stanowiła naszą ochronę)

  • jeśli chcemy mieć pełną ochronę i zapewnioną pomoc na drodze – zastanowić się nad zakupem ubezpieczenia assistance lub pakietu OC z AC i NNW

Możemy dobrać sobie ubezpieczenie dostosowane do naszych oczekiwań, uwzględniające w zakresie ochrony miejsce, w które mamy zamiar się udać i zakres ochrony, który nas interesuje. Warto porównać dostępną ofertę kilku ubezpieczycieli i wybrać z pośród nich tę, która najbardziej odpowiada nam pod względm ceny i ilości uwzględnionych ryzyk.

W przypadku kolizji czy wypadku za granicą, ważne, aby:

  • udzielić pomocy osobom poszkodowanym w wypadku,

  • wezwać odpowiednie służby,

  • zabezpieczyć miejsce wypadku (wystarczy ustawienie trójkąta ostrzegawczego i włączenie świateł awaryjnych).

W przypadku wypadku, w którym są zabici lub ranni, należy bezwzględnie zawiadomić policję. Może się też zdarzyć, że wezwanie policji będzie konieczne, ponieważ między uczestnikami wypadku dojdzie do rozbieżności zdań co do jego przebiegu, a w kontekście ustalenia, kto jest winnym. Policja na miejscu zdarzenia sporządzi protokół, który będzie uwzględniony przez ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody.

Jeśli natomiast nie ma osób poszkodowanych, a uszkodzenia pojazdów są niewielkie, należy wypełnić wspólne oświadczenie o wypadku. Dobrze jest zabrać ze sobą z kraju formularz, który zarówno w języku polskim, jak i angielskim (tzw. accident statement) jest dostępny m.in. na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dzięki zawarciu w oświadczeniu wszystkich niezbędnych informacji możemy przyspieszyć proces likwidacji szkody.

Jeśli nie bęsziesz miał przy sobie gotowego druku, musisz pamiętać o uwzględnieniu w oświadczeniu następujących danych:

  • numery rejestracyjne,

  • marka,

  • kraj rejestracji,

  • dane właściciela pojazdu,

  • numer polisy sprawcy i nazwę ubezpieczyciela.