Kruczki w OWU

Asekuro.pl > Majątkowe  > Kruczki w OWU

Kruczki w OWU

Dokumentem określającym szczegółowe warunki każdego ubezpieczenia nieruchomości są Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zawierają definicje związane z ubezpieczeniem nieruchomości, jego zakres, wyłączenia z odpowiedzialności, reguły dotyczące zawarcia umowy i jej rozwiązania, obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, proces ustalenia wysokości odszkodowania oraz sumę ubezpieczenia.

Zanim podpiszemy umowę, warto zorientować się, na jaki zakres ochrony się decydujemy, jakie mamy prawa, ale i jakie obowiązki wynikające z zawieranej polisy.

Ubezpieczając majątek od kradzieży, klient musi spełnić określone warunki stawiane przez Ubezpieczyciela. Dotyczy to głównie nieruchomości o sporej wartości, w przypadku niskich sum ubezpieczenia nie musimy się tym specjalnie przejmować. Jeśli mamy dużej wartości dom i chcemy go ubezpieczyć na sumę kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych, to mamy obowiązek posiadać dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, jak alarm, rolety antywłamaniowe, monitoring, stały dozór firmy ochroniarskiej, drzwi antywłamaniowe, itp.

Powinniśmy również zwrócić uwagę na listę wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Listy wyłączeń odpowiedzialności różnią się między sobą w poszczególnych zakładach ubezpieczeniowych, każdy ubezpieczyciel może określać różne wyłączenia, a do nich mogą należeć szkody powstałe na skutek m.in.:

  • wad konstrukcyjnych, jeśli za budowę był odpowiedzialny Ubezpieczony i jego bliscy,

  • upadku drzew, jeśli Ubezpieczony zaniedbał obowiązek konserwacji drzewa,

  • osiadania gruntu,

  • zawilgocenia mieszkania lub domu z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub instalacji grzewczych,

  • przenikania wód gruntowych,

  • przenikania wód opadowych przedostających się przez dach, ściany lub okna,

  • przemarznięcia elementów budynku,

  • powstałe w ruchomościach przechowywanych na balkonach, tarasach i loggiach niezabudowanych,

  • aktów terroru