Kupujesz albo sprzedajesz pojazd?

Asekuro.pl > Komunikacyjne  > Kupujesz albo sprzedajesz pojazd?

Kupujesz albo sprzedajesz pojazd?

Zmiana własności pojazdu zawsze wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności w towarzystwie ubezpieczeniowym. Co musi zrobić zbywca pojazdu, jakie prawa i obowiązki spoczywają na nabywcy? Poniżej krótka ściąga.

 

W przypadku sprzedaży pojazdu na kupującego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia. Do obowiązków sprzedającego należy:

  • przekazanie nabywcy aktualnego ubezpieczenia OC (dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy)
  • powiadomienie ubezpieczyciela w terminie 14 dni od dnia zbycia pojazdu o tym fakcie (najlepiej przesłać do ubezpieczyciela umowę kupna-sprzedaży pojazdu pocztą lub jej skan drogo e-mailową)
  • sprzedający może starać się o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia komunikacyjnego tylko i wyłącznie w przypadku wypowiedzenia przez nabywcę umowy OC (nabywca może, ale nie musi tego robić – jest to jego wybór)

Natomiast kupujący może:

  • kontynuować polisę zbywcy  (należy pamiętać, że jeśli polisa nie zostaje wypowiedziana, to ubezpieczyciel ma prawo przeliczyć składkę według zniżek i zwyżek nabywcy)
  • wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie

Trzeba pamiętać, że polisa po zbywcy nie zostaje automatycznie przedłużona. Oznacza to, że jeśli nie zawrzemy nowej umowy, to będziemy mieli lukę w ubezpieczeniu, przez co narazimy się na konieczność opłacenia kary nałożonej przez UFG. Kary są wysokie i naliczane są już od 1 dnia przerwy w ubezpieczeniu.