Ogólne Warunki Ubezpieczenia – o czym warto wiedzieć

Asekuro.pl > Komunikacyjne  > Ogólne Warunki Ubezpieczenia – o czym warto wiedzieć

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – o czym warto wiedzieć

Ubezpieczenie OC pojazdu jest obowiązkowe i zakres ochrony wynika z ustawy, jest taki sam w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Natomiast warunki zawarcia ubezpieczeń dobrowolnych (m.in. zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkody oraz zasady wypłaty odszkodowań lub świadczeń) śą określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Przy zawieraniu ubezpieczenia musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia (czyli na to, co obejmuje ubezpieczenie) oraz wyłączenia (sytuacje, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania).

Zanim zdecydujemy się na podpisanie jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia, powinniśmy sięgnąć do ogólnych warunków, aby poznać zakres ochrony, sytuacje, w których ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania, swoje prawa i obowiązki wynikające z zawieranej umowy. Osoby, które nie zapoznały się z OWU, może czekać przykra niespodzianka w momencie, kiedy będą oczekiwały odszkodowania za zdarzenie nieobjęte ochroną ubezpieczeniową – wtedy towarzystwo odmówi wypłaty świadczeń.

Lektura OWU bywa trudna i żmudna ze względu na fachową teminologię, ma jednak jedną zasadniczą zaletę: nic w OWU nie jest pomijane, nic nie jest zapisane „drobnym drukiem”. Jeśli nie potrafimy lub nie mamy czasu na zapoznanie się z całością, wystarczy przejrzeć tytuły rozdziałów – dzięki temu dowiemy się, o co dopytać w rozmowie z pracownikiem firmy ubezpieczeniowej.