Oświadczenie o wypadku – co powinno zawierać ?

Asekuro.pl > Komunikacyjne  > Oświadczenie o wypadku – co powinno zawierać ?

Oświadczenie o wypadku – co powinno zawierać ?

Oświadczenie o wypadku spisuje się wtedy, gdy obie strony biorące udział w kolizji zgadzają się co do jej przebiegu. Nie ma wtedy potrzeby wzywania policji (z wyjątkiem sytuacji, gdy jedna ze stron odmawia sporządzenia oświadczenia, jest pod wpływem alkoholu, nie chce pokazać dokumentów lub jeśli nie można ustalić, kto jest sprawcą).

Wypadek to określenie zdarzenia, w którym są zabici lub ranni (do tego rodzaju zdarzeń zawsze wzywamy policję). W takiej sytuacji nie wolno nam przestawiać rozbitych samochodów, żeby nie utrudnić odtworzenia przebiegu zdarzenia. Natomiast kolizja to zdarzenie, w którym nie ma pokrzywdzonych, a jedynie uszkodzone pojazdy. Nie warto wzywać policji również w przypadku drobnych szkód, np. parkingowych, wystarczy wtedy spisać oświadczenie.

Proces likwidacji szkody możemy przyspieszyć i ułatwić dzięki zawarciu w oświadczeniu wszystkich niezbędnych informacji.

Postępowanie w przypadku kolizji:

1. Ustal jej przebieg oraz sprawcę.

2. Usuń pojazdy z miejsca zdarzenia tak, aby nie powodowały zagrożenia i nie utrudniały ruchu innych pojazdów.

3. Sprawca zdarzenia powinien napisać oświadczenie, w którym powinny znaleźć się następujące informacje:

  • dane osobowe uczestników kolizji (imię, nazwisko, adres, telefon),

  • dane dotyczące prawa jazdy osób biorących udział w zdarzeniu (numer prawa jazdy, kategoria, kiedy i przez kogo wydane, data ważności)

  • nazwę ubezpieczycieli (numer polisy OC, nazwa firmy ubezpieczeniowej)

  • informacje na temat danych świadków kolizji (głównie numer telefonu)

  • dokładny opis zdarzenia (dokąd jechały pojazdy, jak doszło do kolizji, jakie są jej efekty),

  • podpis uczestników kolizji na każdej stronie oświadczenia.