tr?id=1010412729047944&ev=PageView&noscript=1

Regulamin

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną przez Asekuro.pl

 1. Podstawowymi aplikacjami usługowymi serwisu internetowego Asekuro.pl, świadczonymi na podstawie stosownych umów agencyjnych zawartych z zakładami ubezpieczeniowymi są:

 • aplikacja „Porównaj ubezpieczenia”,

 • aplikacja „Kup ubezpieczenie”

 • aplikacja „Twoja polisa”

 • aplikacja „Kontakt”.

 1. Aplikacja „Porównaj ubezpieczenia”

  1. Umożliwia zapoznania się Usługobiorcy z warunkami oferowanych produktów ubezpieczeniowych, w tym dostęp z możliwością pobrania OWU wszystkich oferowanych za pośrednictwem serwisu produktów ubezpieczeniowych.

  2. Umożliwia kalkulację składki ubezpieczeniowej na podstawie podanych przez Użytkownika parametrów dla oferowanych produktów ubezpieczeniowych:

 • obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

 • ubezpieczenia Auto Casco,

 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

 • ubezpieczenia domu, mieszkania, domu w budowie, domku letniskowego

 • u bezpieczenia turystycznego.

  1. Użytkownik może rozpocząć i zakończyć korzystanie z aplikacji w każdej chwili.

  2. Podczas jednej sesji Użytkownik może dokonać kalkulacji składki ubezpieczeniowej dla wszystkich produktów ubezpieczeniowych, odpowiadających kryteriom określonym przez Użytkownika w formularzu oceny ryzyka, oferowanych przez współpracujący z Asekuro.pl zakłady ubezpieczeń.

  3. Pola aplikacji niezbędne do świadczenia usługi są oznaczone za pomocą symbolu „*” i wypełnienie ich jest obligatoryjne.

  4. Aplikacja oferuje Użytkownikowi niezbędną pomoc i instrukcje dotyczące sposobu korzystania z niej poprzez kliknięcia pola oznaczonego znakiem zapytania „?”.

  5. Informacje przedstawione w aplikacji stanowią uproszczoną analizę warunków poszczególnych produktów ubezpieczeniowych.

  6. Wprowadzone do aplikacji dane stają się automatycznie częścią wniosku o ubezpieczenie w przypadku przejścia do aplikacji „Kup ubezpieczenie”

 1. Aplikacja „Kup ubezpieczenie”

3.1 Po wejściu na zakładkę „Kup ubezpieczenie” Klient zobowiązany jest wypełnić wniosek o ubezpieczenie. Wniosek stanowi rozszerzenie kalkulatora oraz zapamiętuje dane ostatniej kalkulacji.

  1. Po wypełnieniu wniosku o ubezpieczenie, Klient powinien zwrfikować podane dane i pobrać plik Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

  1. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest złożenie przez Użytkownika oświadczeń dotyczących:

   1. zapoznania się z Regulaminem,

   2. zapoznania się z OWU wybranego ubezpieczenia,

   3. prawdziwości danych podanych przez Użytkownika,

   4. zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

Użytkownik może udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz telemarketingowych. Oświadczenie w tym zakresie nie jest obowiązkowe do zawarcia umowy ubezpieczenia.

  1. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta po zatwierdzeniu wniosku i opłaceniu polisy, poprzez centrum bezpiecznych płatności elektronicznych

  2. Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności składki:
   -karta kredytowa,
   -przelew elektronicznym (tzw. e-przelew) ,
   -przelew tradycyjny na poczcie, w oddziale banku, w sklepie lub w innym wyznaczonym miejscu.

  3. Po pozytywnej autoryzacji płatności Klient otrzymuje e-maila potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia. Polisa zostaje zachowana w aplikacji www.asekuro.pl na koncie Użytkownika „Twoja polisa” i dostępne są dla Użytkownika po zalogowaniu do tej aplikacji. Są to dokumenty elektroniczne zapisane w formacie PDF, Klient ma możliwość wydrukowania polisy. Umowa ubezpieczenia uważana jest za ważną w momencie otrzymania informacji o pozytywnej autoryzacji płatności.

  4. W przypadku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz Auto Casco zawarcie umowy ubezpieczenia może być uzależnione od dostarczenia dokumentów potwierdzających dane z wniosku lub od inspekcji pojazdu obejmowanego ubezpieczeniem. Oględziny ubezpieczonych pojazdów są wykonywane losowo, przeważnie w przeciągu kilku dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Na etapie wypełniania wniosku Klient oświadcza, że umożliwi przedstawicielowi Towarzystwa Ubezpieczeń BENEFIA dokonania oględzin ubezpieczonego pojazdu.

  5. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od momentu jej zawarcia, przy czym od umów ubezpieczenia całkowicie wykonanych oraz umów zawartych na okres krótszy niż 30 dni prawo to Użytkownikowi nie przysługuje

 1. Aplikacja „Twoja polisa”

   

 1. Umożliwia Użytkownikowi wgląd do zakupionych w serwisie internetowym Asekuro.pl polis ubezpieczeniowych i kontrolę terminów płatności kolejnych rat składki (w przypadku rozłożenia płatności na co najmniej 2 raty) lub terminu upływu ważności polisy ubezpieczeniowej.
  1. Umożliwia Użytkownikowi utrwalenie przeprowadzonych wstępnych kalkulacji.

  2. Dostęp do aplikacji chroniony jest Hasłem Użytkownika i wymaga rejestracji w serwisie za pomocą loginu Użytkownika.

 2. Aplikacja „Kontakt”

Zawierająca dane teleadresowe aplikacja umożliwia Użytkownikiem bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z serwisem internetowym Asekuro.pl w celu zapytania lub przekazania uwag.

 1. Aplikacja „Dla Agentów”

Zawiera uregulowania dotyczące Programu Partnerskiego dla Agentów

 

powrót
aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56.png c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d.png a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c.png 6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca.png 1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc.png 45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26.png c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c.png 8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543.png 70efdf2ec9b086079795c442636b55fb.png c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710.png c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf.png eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3.png 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3.png c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b.png d3d9446802a44259755d38e6d163e820.png d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.png
Unia Europejska Asekuro.pl S.A. Innowacyjna gospodarkal