tr?id=1010412729047944&ev=PageView&noscript=1

System Bezpośredniej Likwidacji Szkód

Bezpośrednia Likwidacja Szkód to temat poruszany wielokrotnie w ostatnich miesiącach. Usługa ruszyła 1 kwietnia 2015r., przystąpiło do niej osiem zakładów ubezpieczeń. Mamy za sobą miesięczny program pilotażu, pora podsumować wszystkie najważniejsze informacje.

automotive-62827-640.jpg

Bezpośrednia Likwidacja Szkód to system, umożliwiający naprawę auta lub uzyskanie odszkodowania u swojego ubezpieczyciela OC, a nie jak dotąd u ubezpieczyciela sprawcy szkody. BLS funkcjonuje w Europie od kilkudziesięciu lat, m.in. we Francji, Belgii, Hiszpanii czy Włoszech. Do przygotowanego w Polskiej Izbie Ubezpieczeń systemu BLS przystąpią następujący ubezpieczyciele: Concordia Ubezpieczenia, Ergo Hestia (wraz z MTU), PZU, Warta (oraz HDI), UNIQA (od 1 kwietnia 2015 r.), Aviva, Liberty Ubezpieczenia (od 1 lipca 2015 r.) i Gothaer (od 15 października 2015 r.). Razem ubezpieczyciele ci reprezentują 68 proc. rynku OC, mierzonego zbieraną składką.

System BLS jest korzystny przede wszystkim dla poszkodowanego – nie musi on szukać ubezpieczyciela sprawcy, a jedynie zgłosić szkodę do swojego zakładu ubezpieczeńktóry zajmuje się ustaleniem wysokości szkody i wypłatą odszkodowania. Późniejsze rozliczenie pomiędzy ubezpieczycielami odbywa się już bez udziału poszkodowanego. Wpływa to korzystnie na czas likwidacji szkody. Dodatkowo, po raz pierwszy, to Klient przy zawieraniu ubezpieczenia OC ma wybór, któremu towarzystwu powierzyć naprawę swojego pojazdu. Do tej pory obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne było przez klientów wybiarane ze względu na cenę – teraz doszedł czynnik jakości i szybkości likwidacji szkody u konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego.

- Po dwóch latach wytężonych prac z dumą mogę powiedzieć, że BLS będzie dostępna dla większości polskich kierowców. Nareszcie zakłady ubezpieczeń oferujące OC komunikacyjne, będą mogły konkurować o klientów jakością usług, a nie tylko ceną – powiedział Rafał Stankiewicz, przewodniczący Komisji ds. Likwidacji Szkód PIU.

Co ważne dla kierowców, system BLS nie powoduje ani wzrostu ani spadku cen polis OC.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód będzie dotyczyła zdecydowanej większości zdarzeń komunikacyjnych, które wystąpią na polskich drogach. W każdym kraju, w którym BLS wprowadzano, wyłączano początkowo niektóre szkody z systemu. Tak będzie również w Polsce. Do BLS nie będą kwalifikować się np.:

  • szkody osobowe,
  • szkody, które wystąpiły poza Polską,
  • szkody o wartości powyżej 30 tys. Zł,
  • szkody pomiędzy więcej niż dwoma pojazdami.

Trzeba jednak podkreślić, że szkody niekwalifikujące się do BLS to mniejszość spośród wszystkich zdarzeń drogowych.

 

powrót
aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56.png c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d.png a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c.png 6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca.png 1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc.png 45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26.png c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c.png 8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543.png 70efdf2ec9b086079795c442636b55fb.png c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710.png c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf.png eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3.png 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3.png c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b.png d3d9446802a44259755d38e6d163e820.png d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.png
Unia Europejska Asekuro.pl S.A. Innowacyjna gospodarkal