System Bezpośredniej Likwidacji Szkód

System Bezpośredniej Likwidacji Szkód

Bezpośrednia Likwidacja Szkód to temat poruszany wielokrotnie w ostatnich miesiącach. Usługa ruszyła 1 kwietnia 2015r., przystąpiło do niej osiem zakładów ubezpieczeń. Mamy za sobą miesięczny program pilotażu, pora podsumować wszystkie najważniejsze informacje.

 

Bezpośrednia Likwidacja Szkód to system, umożliwiający naprawę auta lub uzyskanie odszkodowania u swojego ubezpieczyciela OC, a nie jak dotąd u ubezpieczyciela sprawcy szkody. BLS funkcjonuje w Europie od kilkudziesięciu lat, m.in. we Francji, Belgii, Hiszpanii czy Włoszech. Do przygotowanego w Polskiej Izbie Ubezpieczeń systemu BLS przystąpią następujący ubezpieczyciele: Concordia Ubezpieczenia, Ergo Hestia (wraz z MTU), PZU, Warta (oraz HDI), UNIQA (od 1 kwietnia 2015 r.), Aviva, Liberty Ubezpieczenia (od 1 lipca 2015 r.) i Gothaer (od 15 października 2015 r.). Razem ubezpieczyciele ci reprezentują 68 proc. rynku OC, mierzonego zbieraną składką.

System BLS jest korzystny przede wszystkim dla poszkodowanego – nie musi on szukać ubezpieczyciela sprawcy, a jedynie zgłosić szkodę do swojego zakładu ubezpieczeńktóry zajmuje się ustaleniem wysokości szkody i wypłatą odszkodowania. Późniejsze rozliczenie pomiędzy ubezpieczycielami odbywa się już bez udziału poszkodowanego. Wpływa to korzystnie na czas likwidacji szkody. Dodatkowo, po raz pierwszy, to Klient przy zawieraniu ubezpieczenia OC ma wybór, któremu towarzystwu powierzyć naprawę swojego pojazdu. Do tej pory obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne było przez klientów wybiarane ze względu na cenę – teraz doszedł czynnik jakości i szybkości likwidacji szkody u konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego.

– Po dwóch latach wytężonych prac z dumą mogę powiedzieć, że BLS będzie dostępna dla większości polskich kierowców. Nareszcie zakłady ubezpieczeń oferujące OC komunikacyjne, będą mogły konkurować o klientów jakością usług, a nie tylko ceną – powiedział Rafał Stankiewicz, przewodniczący Komisji ds. Likwidacji Szkód PIU.

Co ważne dla kierowców, system BLS nie powoduje ani wzrostu ani spadku cen polis OC.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód będzie dotyczyła zdecydowanej większości zdarzeń komunikacyjnych, które wystąpią na polskich drogach. W każdym kraju, w którym BLS wprowadzano, wyłączano początkowo niektóre szkody z systemu. Tak będzie również w Polsce. Do BLS nie będą kwalifikować się np.:

  • szkody osobowe,
  • szkody, które wystąpiły poza Polską,
  • szkody o wartości powyżej 30 tys. Zł,
  • szkody pomiędzy więcej niż dwoma pojazdami.

Trzeba jednak podkreślić, że szkody niekwalifikujące się do BLS to mniejszość spośród wszystkich zdarzeń drogowych.