Majątkowe

Dokumentem określającym szczegółowe warunki każdego ubezpieczenia nieruchomości są Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zawierają definicje związane z ubezpieczeniem nieruchomości, jego zakres, wyłączenia z odpowiedzialności, reguły dotyczące zawarcia umowy i jej rozwiązania, obowiązki...

Read More