Ubezpieczenie ALL Risk sprzętu elektronicznego

Asekuro.pl > Firmy  > Ubezpieczenie ALL Risk sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie ALL Risk sprzętu elektronicznego

Sprzęt elektroniczny, a więc komputery, drukarki, skanery i ogrom innych urządzeń, to obecnie podstawa funkcjonowania wielu firm. Często nie wyobrażamy sobie pracy bez laptopa i zawartych w nim danych. Ze względu na często delikatną konstrukcję, elektronika może został łatwo zniszczona przez pożar czy zalanie, łatwo go uszkodzić, a na dodatek często pada łupem złodziei. Dlatego ochrona majątku elektronicznego od różnych ryzyk to szansa na uniknięcie strat materialnych przez firmy.

Do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nie trzeba namawiać właścicieli dużych przedsiębiorstw – niemal 100% dużych firm takie ubezpieczenie posiada. Nietrudno obliczyć, że opłata za polisę jest niewielkim obciążeniem w porównaniu z ogromem wydatków, na jakie narażona byłaby firma, gdyby np. z powodu awarii sprzętu elektronicznego utracono cenne dane – koszt ich odtworzenia może być większy niż sama wartość materialna danego sprzętu.

Gorzej ma się niestety świadomość wśród firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W tej grupie co piąta firma nie ma żadnej polisy ubezpieczeniowej, co naraża na niebezpieczeństwo nie tylko kieszeń właściciela, ale i funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Sprzęt można ubezpieczyć od różnych ryzyk, warto jednak pomyśleć o ubezpieczeniu All Risk (czyli od szkód powstałych wskutek wszelkich niewymienionych z nazwy zdarzeń losowych). Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pewność, że cokolwiek się przydarzy, mamy zapewnioną ochronę ubezpieczeniową. W przypadku szczegółowego określenia ryzyk zawsze istnieje zagrożenie, że zdarzenie, w wyniku którego uszkodzono sprzęt elektroniczny, akurat nie jest przez towarzystwo brane pod uwagę. W wariancie All Risk nie musimy się o to martwić. W tym przypadku możemy się jedynie zapoznać z listą wyłączeń, która jest zamieszczona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego może obejmować ochroną m. in.:

  • sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, służący do elektronicznego przetwarzania danych, sprzęt biurowy, urządzenia telekomunikacji, sprzęt radiowy, medyczny, sprzęt przemysłu graficznego, RTV (sprzęt transmisyjny, studia nagrań i inne), sprzęt alarmowy, pomiarowy i automatyki przemysłowej

  • zewnętrzne nośniki danych oraz same dane, w tym oprogramowanie

  • zwiększone koszty działalności wynikające z zastosowania rozwiązań prowizorycznych, służących uniknięciu lub zmniejszeniu zakłóceń w prowadzonej działalności, powstałych wskutek szkód materialnych w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym lub nośnikach danych

  • dodatkowe klauzule – ubezpieczający ma możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia w zależności od indywidualnych potrzeb