Ubezpieczenie dla sportowca

Asekuro.pl > NNW  > Ubezpieczenie dla sportowca

Ubezpieczenie dla sportowca

Osoby aktywne, uprawiające sport amatorsko lub zawodowo, są szczególnie narażone na kontuzje. Dlatego idealnym zabezpieczeniem jest polisa NNW zapewniająca finansową rekompensatę na wypadek uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Przedmiotem takiego ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce lub za granicą, a można wykupić polisę z ochroną indywidualną lub grupowo. W zależności od zakresu ochrony, który nas interesuje, możemy zdecydować się na wariant całodobowy lub na ochronę tylko w czasie uprawiania sportu.

W podstawowym zakresie polisa NNW zapewni nam odszkodowanie w razie wypadku, gdy doznamy uszczerbku na zdrowiu, oraz świadczenie naszym bliskim, jeśli w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia poniesiemy śmierć. Zakres ten możemy rozszerzyć o dodatkowe ryzyka w zależności od naszych potrzeb. Możemy więc zapewnić sobie dodatkowo: zwrot kosztów leczenia, zawału serca i udaru mózgu, zwrot kosztów nabycia protez, środków pomocniczych, zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do uprawiania dyscypliny sportu, lub uczestnictwa w kulturze fizycznej, świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy związanej z uczestnictwew w kulturze fizycznej, dzienne świadczenie szpitalne czy zwrot kosztów pochówku.

Wysokość odszkodowania wynika z charakteru uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznaliśmy, i jest obliczana procentowo. Przykładowo, jeśli określono nasz uraz na 15% uszczerbek na zdrowiu, to zostanie nam wypłacone 15% sumy ubezpieczenia określonej w momencie zawierania polisy.