Ubezpieczenie dla studenta

Asekuro.pl > NNW  > Ubezpieczenie dla studenta

Ubezpieczenie dla studenta

Studenci, jako osoby uczące się, do 26 roku życia podlegają pod ubezpieczenie społeczne rodziców. Dzięki temu mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych, porad lekarskich i leczenia ambulatoryjnego. Natomiast po ukończeniu 26 roku życia student musi opłacić ubezpieczenie zdrowotne samodzielnie (za studenta pracującego składki odprowadza pracodawca, za niepracującego może to robić uczelnia, ale takie rozwiązanie wymaga złożenia indywidualnego wniosku). Dzięki temu jedyne, o co student musi się zatroszczyć samodzielnie, to ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

NNW jest ochroną gwarantującą wypłatę odszkodowania w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość świadczenia zależy od uszczerbku na zdrowiu określanego procentowo (trzeba pamiętać, że procent ten jest ustalany przez specjalnie powołaną komisję lekarską) i wysokości sumy ubezpieczenia.

Osoby w wieku 20 – 25 lat mają również skłonność do podejmowania ryzyka. Student jest narażony przede wszystkim na wypadki podczas uprawiania sportu – jazdy na nartach i snowboardzie, pływania na różnego rodzaju wodnym sprzęcie, wspinaczki, itd. Z dużym prawdopodobieństwem mogą przytrafić mu się kontuzje, skręcenia czy złamania. Wiadomo, że na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego na uczelni również zdarzają się różne nieprzewidziane wypadki. Dlatego, mimo że ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe, wskazane jest w przypadku osób studiujących.

Wysokość odszkodowania zależy od dwóch czynników: procentowego uszczerbku na zdrowiu i wysokości sumy ubezpieczenia (określonej w momencie zawierania umowy, ustalonej przez ubezpieczającego lub z góry). Najczęściej za każdy procent uszczerbku należy się taki sam procent sumy ubezpieczenia. Na przykład, jeżeli suma ubezpieczenia jest określona na 20 tys. złotych, a złamany palec zostanie zakwalifikowany jako 3% trwałego uszczerbku na zdrowiu, od ubezpieczyciela dostaniemy 600 złotych.