Ubezpieczenie firmy – zakres ochrony

Asekuro.pl > Firmy  > Ubezpieczenie firmy – zakres ochrony

Ubezpieczenie firmy – zakres ochrony

Towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały dla firm oferty ubezpieczenia w szerokim zakresie, dzięki czemu mamy możliwość zapewnić naszemu przedsiębiorstwu ochronę dopasowaną do jego potrzeb.

 

W zależności od rodzaju ochrony, który nas interesuje, mamy możliwość ubezpieczyć:

 • mienie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • sprzęt elektroniczny
 • mienie od kradzieży z włamaniem, rabunku
 • mienie od wandalizmu
 • szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia
 • OC
 • NNW
 • mienie w transporcie krajowym
 • ochrona prawna
 • Assistance

Z „mienie” towarzystwa uznają m.in.:

 • budynki, budowle
 • urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia
 • wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń
 • środki obrotowe (np. towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania)
 • mienie przyjęte w celu wykonania usługi (np. naprawy, remontu, przeróbki czy przechowywania), bądź sprzedaży,
 • wartości pieniężne,
 • nakłady adaptacyjne,
 • mienie osobiste pracowników

Natomiast zdarzenia losowe, w wyniku których wystąpiła szkoda, mogą być wyszczególnione, np.:

 • ogień
 • uderzenie pioruna
 • eksplozja
 • upadek statku powietrznego
 • huragan
 • deszcz nawalny
 • powódź
 • grad
 • lawina
 • napór śniegu lub lodu
 • trzęsienie ziemi
 • osuwanie i zapadanie się ziemi
 • uderzenie pojazdu
 • huk ponaddźwiękowy
 • dym i sadza
 • następstwa szkód wodociągowych
 • akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia
 • kradzież z włamaniem i rabunek
 • inne nieprzewidziane przyczyny, które nie zostały wyłączone z zakresu odpowiedzialności

Każde z podstawowych wariantów ubezpieczeń daje możliwość rozszerzenia polisy o szeroki wybór dodatkowych klauzul, co umożliwia dostosowanie ubezpieczenia pod oczekiwania konkretnego przedsiębiorstwa.