Ubezpieczenie mieszkania/domu pod kredyt z cesją na bank

Asekuro.pl > Majątkowe  > Ubezpieczenie mieszkania/domu pod kredyt z cesją na bank

Ubezpieczenie mieszkania/domu pod kredyt z cesją na bank

Bank wymaga od każdego, kto chce otrzymać kredyt hipoteczny, zakupu polisy ubezpieczenia mieszkania/domu z cesją. Na czym owa cesja polega i jakie ubezpieczenie wybrać, kto w przypadku szkody otrzyma odszkodowanie? 

Banki wymagają od kredytobiorców dodatkowych zabezpieczeń ze względu na duże ryzyko, z jakim wiąże się posianie kredytu. Do raty kredytowej doliczane są więc kwoty za ubezpieczenia obowiązkowe, m.in. ubezpieczenie nieruchomości od ognia i inych zdarzeń losowych, ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego (obowiązuje do czasu uprawomocnienia się wpisu do hipoteki) czy ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem (umożliwia uzyskanie wyższej kwoty kredytu przy niskim wkładzie własnym bądź przy jego braku).

W przypadku ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych banki wymagają ochrony w minimalnym zakresie, ale możemy oczywiście rozszerzyć jej zakres w wariancie, jaki odpowiada naszym potrzebom. Banki przedstawiają nam propozycje ubezpieczenia (nie mogą narzucić konkretnej firmy), a do ubezpieczającego należy wybór zakresu ochrony i pamięć o odnowieniu polisy. Umowa zawierana jest na okres od 12 miesięcy do 3 lat i należy ją systematycznie odnawiać przez cały czas trwania spłaty kredytu.

Ubezpieczenie w podstawowym zakresie jest obowiązkiem każdego kredytobiorcy. Jednak warto zabezpieczyć się w pełnym zakresie, jeśli chcemy uniknąć niechcianych problemów finansowych. Oprócz podstawowego zakresu ubezpieczenia możemy się zdecydować na rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie elementów stałych i ruchomych od ognia i innych zdarzeń, od kradzieży z rozbojem, dewastacji oraz – co bardzo ważne – o OC w życiu prywatnym. Dzięki ochronie OC towarzystwo przejmuje na siebie nasze zobowiązania finansowe z tytułu np. zalania sąsiada czy wybitej szyby w oknie przez nasze dziecko.

Cesja na bank to przeniesienie praw z zawartej polisy mieszkaniowej na bank, co oznacza, że bank jest uprawniony do otrzymania odszkodowania. W momencie zaistnienia szkody towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca się do banku z pytaniem, w jaki sposób odszkodowanie ma zostać rozliczone. Niektóre banki przekazują kwotę odszkodowania kredytobiorcy, jednak jeśli suma ta jest wysoka i osiągnęła wskazany w umowie próg kwotowy, to bank może przeznaczyć ją w całości na pokrycie spłaty kredytu.