Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Asekuro.pl > Firmy  > Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca musi wiedzieć, że prowadzenie działalności gospodarczej jest związane z szeroko pojętym ryzykiem, niezależnie od tego, czy interes rozwija się lepiej czy gorzej. Prowadząc firmę musimy być przygotowani na podjęcie odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą powstać w wyniku prowadzenia tejże działalności. Konsekwencje finansowe wynikające z likwidacji takiej szkody mogą być bardzo wysokie. Czy warto podejmować ryzyko i nie zabezpieczyć się na taką okoliczność?

Nawet najbardziej dbającemu o przestrzeganie zasad BHP przedsiębiorcy los może zgotować nieprzyjemną niespodziankę. Jesteśmy prawnie zobowiązani do naprawienia szkody powstałej w wyniku działania naszej firmy. Jeśli nie mamy wykupionej polisy, będziemy musieli wypłacić odszkodowanie z własnej kieszeni. Możemy się przed tym uchronić dzięki ubezpieczeniu OC, które chroni od kosztów wynikających z powstania szkód zarówno na osobie, jak i na mieniu.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej można rozszerzyć również o inne dodatkowe ryzyka. Przede wszystkim możemy dodać OC za produkt i wykonaną usługę, a dodatkowo również:

 • szkody w nieruchomościach użytkowanych na podstawie umowy najmu czy dzierżawy
 • rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia (np. poza terytorium Unii Europejskiej)
 • szkody wyrządzone pracownikom
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • szkody wynikające z działania jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, które przedostaną się do powietrza, wody lub gleby
 • szkody wynikające z prac wyburzeniowych
 • szkody wynikające z organizacji imprez
 • szkody spowodowane w podziemnych urządzeniach lub instalacjach w trakcie wykonywania prac
 • odpowiedzialność za koszty poniesione z powodu usunięcia lub demontażu wadliwych produktów (oraz montażu produktu)
 • szkody powstałe po wykonaniu określonej usługi wynikające z jej wadliwego wykonania
 • szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych
 • szkody spowodowane przez maszyny rolnicze i budowlane

 

Zakres ubezpieczenia może być bardzo różny w zależności od naszych potrzeb i oczekiwań. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szerokie możliwości ochrony, dopasowane do rodzaju prowadzonej działalności. Warto przed podjęciem decyzji skontaktować się z agentem, który pomoże dopasować zakres ubezpieczenia konkretnie pod naszą firmę.