W jaki sposób określa się procent uszczerbku na zdrowiu?

Asekuro.pl > NNW  > W jaki sposób określa się procent uszczerbku na zdrowiu?

W jaki sposób określa się procent uszczerbku na zdrowiu?

Istnieją różne sposoby obliczania wysokości odszkodowania na podstawie procentowego uszczerbku na zdrowiu.

  • Wariant 1 – proporcjonalny – w którym każdy procent uszczerbku na zdrowiu wyznaczony przez lekarza orzecznika równa się procentowi sumy ubezpieczenia. Przykładowo – jeśli ustalimy sumę ubezpieczenia na poziomie 30 tys. zł, to uszczerbek na poziomie 10 proc. będzie oznaczał wypłatę 3 tys. zł, a na poziomie 100 proc. – 30 tys. zł​
  • Wariant 2 – progresywny – w którym wypłata odszkodowania podwyższana jest o określony współczynnik w zależności od rozmiarów uszczerbku. W naszej przykładowej polisie na 30 tys. zł przy uszczerbku na zdrowiu na poziomie 10 proc. wypłata wyniesie 3 tys. zł (gdyż współczynnik wynosi 1). Ale przy urazach, gdzie uszczerbek będzie wynosił powyżej 20% wypłata zostanie podwyższona o współczynnik progresji, który przy orzeczeniu 95,5 a 100 proc., może wynieść 3 – co da wypłatę 90 tys. zł.​
  • Wariant 3 – wypłata w określonych sytuacjach określonych w OWU, po wystąpieniu których dostajemy określony procent sumy ubezpieczenia. Przykładowo, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku stracimy palec, możemy liczyć na wypłatę około 10 proc. sumy ubezpieczenia (czyli w naszym przykładzie 3 tys. zł). Za to w przypadku całkowitej utraty wzroku wypłata wyniesie 100 proc. sumy ubezpieczenia.