Wyjeżdżasz na wakacje z dziećmi? Zobacz, jak się ubezpieczyć

Wyjeżdżasz na wakacje z dziećmi? Zobacz, jak się ubezpieczyć

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje polisy dostosowane do potrzeb wyjazdów rodzinnych. Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje organizację i pokrycie kosztów transportu medycznego do domu, leczenia po powrocie do kraju, pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa, bieżącą pomoc informacyjną (dostęp do informacji medycznej, turystycznej) oraz pośrednictwo w przekazywaniu informacji osobom wskazanym przez ubezpieczonego.

 

Taki zakres w zupełności wystarcza osobie podróżującej indywidualnie – w przypadku rodziny warto rozszerzyć podstawowe ubezpieczenie o dodatkowe opcje, żeby stworzyć swoim bliskim kompleksową ochronę.

Towarzystwa oferują rodzinom wachlarz dodatkowych możliwości:

  • Opieka nad dzieckiem w przypadku pobytu w szpitalu rodzica lub opiekuna podróżującego z dzieckiem – towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, transportu, opieki nad niepełnoletnim dzieckiem
  • Organizacja i pokrycie kosztów transportu osoby towarzyszącej – transport do domu członków rodziny, przyjazdu osoby do opieki nad poszkodowanym (koszty transportu, hotelu i wyżywienia osoby towarzyszącej)
  • Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu do kraju – w przypadku choroby lub śmierci bliskiej osoby ubezpieczyciel pokryje koszty wcześniejszego powrotu rodziny do domu, podobnie w przypadku włamania, zalania, pożaru albo innego zdarzenia losowego
  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – przyda się całej rodzinie, ale w szczególności dzieciom, które są bardzo aktywne w czasie wakacyjnych wyjazdów
  • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – przyda się, gdy dzieci nieumyślnie zniszczą rzecz należącą do hotelu lub innego turysty np. zbiją szybę w oknie hotelowej restauracji, gdy ktoś z rodziny uszkodzi lub zniszczy wypożyczony sprzęt sportowy lub kiedy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku na przykład potrącenia pieszego w trakcie jazdy rowerem