Z czego wynika wysokość sumy ubezpieczenia przy ubezpieczeniu nieruchomości?

Asekuro.pl > Majątkowe  > Z czego wynika wysokość sumy ubezpieczenia przy ubezpieczeniu nieruchomości?

Z czego wynika wysokość sumy ubezpieczenia przy ubezpieczeniu nieruchomości?

Suma ubezpieczenia stanowi maksymalną wysokość odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego przy konkretnym ubezpieczeniu. Wysokość sumy ubezpieczenia określa ubezpieczający biorąc przede wszystkim pod uwagę wartość ubezpieczanego majątku – mieszkania, domu i znajdujących się w nim przedmiotów. Określa się ją na podstawie ogólnych cen rynkowych nieruchomości w danym regionie.

Określając sumy ubezpieczenia na rzeczy ruchome należałoby zsumować szacunkową wartość przedmiotów, które znajdują się w domu czy lokalu. Zakłady ubezpieczeń wprowadzają też różne poziomy maksymalnej sumy, do której można się ubezpieczyć bez przeprowadzenia oględzin ubezpieczenia mienia i sprawdzenia sposobu jego zabezpieczenia. Oznacza to, że w momencie gdy wnioskowana suma ubezpieczenia przekracza maksymalną stawkę ustaloną przez zakład ubezpieczeń, wymagane są dodatkowe działania. Przeważnie przedstawiciel ubezpieczyciela sprawdzi wartość mienia i oceni sposób zabezpieczenia – liczbę i jakość zamków, jakość drzwi, zabezpieczenie okien (kraty, rolety, żaluzje i folie antywłamaniowe), zabezpieczenie okiennic, włazów dachowych i piwnicznych, otworów wentylacyjnych, stan i jakość instalacji i urządzeń przeciwpożarowych.

Należy również pamiętać o doubezpieczaniu nieruchomości w momencie, gdy nastąpi zmiana wartości ubezpieczanego majątku lub gwałtownie wzrosną ceny nieruchomości. W przeciwnym razie będziemy posiadać niepełne ubezpieczenie tzw. „niedoubezpieczenie” – taka sytuacja w przypadku szkody będzie niekorzystna dla ubezpieczonego, odszkodowanie może być pomniejszone proporcjonalnie do wartości niedoubezpieczonego majątku.