Z jakiego powodu możemy nie dostać odszkodowania?

Asekuro.pl > Turystyczne  > Z jakiego powodu możemy nie dostać odszkodowania?

Z jakiego powodu możemy nie dostać odszkodowania?

Wszystkie warunki zawarcia ubezpieczenia, zakres ochrony, prawa i obowiązki posiadacza polisy są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Są tam również wyszczególnione wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, czyli opisane sytuacje, w których nie otrzymamy odszkodowania.

Wyłączenia są odmienne w różnych zakładach ubezpieczeń, dlatego warto zapoznać się z nimi zawierając umowę (jeśli nie lubimy przedzierać się samodzielnie przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia zawsze możemy poprosić o radę agenta), żeby później nie spotkała nas przykra niespodzianka.

Do sytuacji, w których ubezpieczenie się nam nie należy zaliczamy:

  • brak danej opcji w polisie (np. sporty wysokiego ryzyka, zawody, NNW, OC itp.)

  • nie zastosowanie się do zapisów zawartych w umowie (np. gdy nie zachowamy rachunków, na podstawie których towarzystwo mogłoby wypłacić nam świadczenie)

  • wypadki wyszczególnione w OWU jako wyłączenia (np. rażące niedbalstwo, szkody powstałe na skutek upojenia alkoholowego, samobójstwo)

  • inne – dotyczą zapisów bardziej szczegółowych (np. wypadki poza wyznaczonymi trasami / szlakami turystycznymi)