tr?id=1010412729047944&ev=PageView&noscript=1

Zmiany w systemie emerytalnym w 2014 r.

System emerytalny w obecnej formie obowiązuje od 1999 r. Opiera się na trzech tzw. „filarach”, przy czym pierwsze dwa filary, czyli ZUS i OFE, są obowiązkowe i każda osoba pracująca odprowadza co miesiąc do nich składki. Trzeci filar to dodatkowa możliwość odkładania na emeryturę, dzięki czemu jej wysokość może wzrosnąć, ale jest to rozwiązanie dobrowolne. W takiej formie system funkcjonował prawie 15 lat, ale obecnie jesteśmy w okresie przekształceń, które zmieniają ten schemat. Co to oznacza dla nas?

autumn-196566-640-00001.jpg

Jeśli chcemy, by nasze oszczędności emerytalne były jak dotąd gromadzone w dwóch miejscach – w ZUS-ie i OFE – musimy o to zadbać do końca lipca b.r. Jeżeli nie podejmiemy żadnych działań, wszystkie środki, jakie do tej pory zgromadziliśmy na Otwartym Funduszu Emerytalnym, zostaną przekazane do ZUS-u.

Od 1. lutego obowiązują nowe przepisy dotyczące Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zgodnie z ustawą, OFE zostały zobowiązane do przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ich aktywów w wysokości odpowiadającej 51,5 proc. wartości jednostek rozrachunkowych (zapisanych na rachunku każdego członka OFE na 31. stycznia 2014 r). Przekazanie aktywów nastąpiło 3. lutego 2014 r. i w związku z tym OFE umorzyły w tym dniu 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach członków. Wartość aktywów przekazanych do ZUS została zarejestrowana na indywidualnych subkontach prowadzonych przez ZUS. Pozostałe aktywa zostają nadal w OFE i są inwestowane.

Drugą zmianą jest właśnie obowiązek podjęcia decyzji, czy mamy zamiar dalej odprowadzać składki do OFE. Od 1. kwietnia do 31. lipca br. każdy członek OFE miał czas na decyzję, czy jego przyszłe składki emerytalne będą nadal przekazywane w części do OFE, czy w całości do ZUS. Decyzja ta nie musi być ostateczna. Po dwóch latach, czyli w 2016 r., będzie można zmienić zdanie, a następnie ubezpieczeni będą mogli decydować w tej sprawie co cztery lata. Wprowadzono również tzw. suwak bezpieczeństwa - oszczędności z OFE będą stopniowo przekazywane do ZUS. Proces ten ma się rozpocząć na 10 lat przed osiągnięciem przez członka OFE wieku emerytalnego.

powrót
aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56.png c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d.png a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c.png 6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca.png 1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc.png 45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26.png c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c.png 8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543.png 70efdf2ec9b086079795c442636b55fb.png c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710.png c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf.png eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3.png 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3.png c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b.png d3d9446802a44259755d38e6d163e820.png d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.png
Unia Europejska Asekuro.pl S.A. Innowacyjna gospodarkal