Zmiany w systemie emerytalnym

Asekuro.pl > Emerytalne  > Zmiany w systemie emerytalnym

Zmiany w systemie emerytalnym

System emerytalny w obecnej formie obowiązuje od 1999 r. Opiera się na trzech tzw. „filarach”, przy czym pierwsze dwa filary, czyli ZUS i OFE, są obowiązkowe i każda osoba pracująca odprowadza co miesiąc do nich składki. Trzeci filar to dodatkowa możliwość odkładania na emeryturę, dzięki czemu jej wysokość może wzrosnąć, ale jest to rozwiązanie dobrowolne. W takiej formie system funkcjonował prawie 15 lat, ale obecnie jesteśmy w okresie przekształceń, które zmieniają ten schemat. Co to oznacza dla nas?

Jeśli chcemy, by nasze oszczędności emerytalne były jak dotąd gromadzone w dwóch miejscach – w ZUS-ie i OFE – musimy o to zadbać do końca lipca b.r. Jeżeli nie podejmiemy żadnych działań, wszystkie środki, jakie do tej pory zgromadziliśmy na Otwartym Funduszu Emerytalnym, zostaną przekazane do ZUS-u.

Od 1. lutego obowiązują nowe przepisy dotyczące Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zgodnie z ustawą, OFE zostały zobowiązane do przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ich aktywów w wysokości odpowiadającej 51,5 proc. wartości jednostek rozrachunkowych (zapisanych na rachunku każdego członka OFE na 31. stycznia 2014 r). Przekazanie aktywów nastąpiło 3. lutego 2014 r. i w związku z tym OFE umorzyły w tym dniu 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach członków. Wartość aktywów przekazanych do ZUS została zarejestrowana na indywidualnych subkontach prowadzonych przez ZUS. Pozostałe aktywa zostają nadal w OFE i są inwestowane.

Drugą zmianą jest właśnie obowiązek podjęcia decyzji, czy mamy zamiar dalej odprowadzać składki do OFE. Od 1. kwietnia do 31. lipca br. każdy członek OFE miał czas na decyzję, czy jego przyszłe składki emerytalne będą nadal przekazywane w części do OFE, czy w całości do ZUS. Decyzja ta nie musi być ostateczna. Po dwóch latach, czyli w 2016 r., będzie można zmienić zdanie, a następnie ubezpieczeni będą mogli decydować w tej sprawie co cztery lata. Wprowadzono również tzw. suwak bezpieczeństwa – oszczędności z OFE będą stopniowo przekazywane do ZUS. Proces ten ma się rozpocząć na 10 lat przed osiągnięciem przez członka OFE wieku emerytalnego.