OC biur
rachunkowych

Pobierz mobilną aplikację do tańszych ubezpieczeń

Niska składka:

Niska składka: już od 400 złotych rocznie

Mininum formalności: polisę można otrzymać natychmiast

Ubezpieczyciel: LIoyd’s

Usługowe prowadzenie
ksiąg rachunkowych

 • Prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą 
  inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie
  wyniku finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych
  oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą

Uproszczona
księgowość

 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników,
  płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych
  ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im
  pomocy w tym zakresie

 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników,
  płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji
  podatkowych lub udzielaniu im pomocy w tym zakresie

Czynności doradztwa kadrowego

 • obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
  Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie właściwym organom
  deklaracji lub innych dokumentów z tym związanych
 • obliczanie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów z tym związanych
 • obliczanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • obliczanie kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i reprezentację zleceniodawcy przed organami egzekucyjnymi
 • nadzór nad czynnościami wymienionymi powyżej 

Osobista odpowiedzialność karno-skarbowa

 • Wszczęcie postępowania karno-skarbowego
 • złożenie przez organ wniosku o nałożenie grzywny lub innej kary administracyjnej
 • na podstawie przepisów o ubezpieczeniach społecznych

  Kontakt

  Łukasz Kuczyński

  Specialista ds. ubezpieczeń zawodowych
  telefon: 664 416 107
  email: lukasz.kuczynski@asekuro.pl

  Prosta i bezpieczniejsza
  codzienność czeka

  Pobierz apkę na telefon i zapomnij

  o ubezpieczeniowych uciążliwościach

  OC biur rachunkowych

  Pobierz mobilną aplikację do tańszych ubezpieczeń

  Niska składka:

  Niska składka: już od 400 złotych rocznie

  Mininum formalności: polisę można otrzymać natychmiast

  Ubezpieczyciel: LIoyd’s

  Usługowe prowadzenie
  ksiąg rachunkowych

  • Prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym
  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą  inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
  • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą

  Uproszczona księgowość

  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniu im pomocy w tym zakresie

  Czynności doradztwa kadrowego

  • obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
   Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie właściwym organom
   deklaracji lub innych dokumentów z tym związanych
  • obliczanie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy
  • prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów z tym związanych
  • obliczanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
  • obliczanie kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i reprezentację zleceniodawcy przed organami egzekucyjnymi
  • nadzór nad czynnościami wymienionymi powyżej 

  Osobista odpowiedzialność karno-skarbowa

  • Wszczęcie postępowania karno-skarbowego
  • złożenie przez organ wniosku o nałożenie grzywny lub innej kary administracyjnej
  • na podstawie przepisów o ubezpieczeniach społecznych

  Kontakt

  Łukasz Kuczyński

  Specialista ds. ubezpieczeń zawodowych
  telefon: 664 416 107
  email: lukasz.kuczynski@asekuro.pl

  Masz pytania, chcesz poznać składkę?

   Prostsza i bezpieczna codzienność czeka Wszystkie ubezpieczenia, których potrzebujesz

   .

   Obserwuj nas

   Copyrights by Asekuro

   Firma
   Asekuro Spółka Akcyjna, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Jana III Sobieskiego 105, KRS: 00000387907, NIP: 547-213-51-41, REGON:241960740, KNF: 11203828/A, Telefon: +48 (33) 497 19 23, email: biuro@asekuro.pl
   Kontakt

   Siedziba: Bielsko-Biała

   ul. Jana III Sobieskiego 105

   biuro 305

   tel. 33 497 19 23 lub 733 703 503

   Poniedziałek-Piątek 9:00 – 17:00

   Biuro: Bytom-Miechowice

   ul. Felińskiego 42

   tel. 664 416 042 lub 664 416 107

   Poniedziałek-Piątek 9:00 – 17:00

   Sobota 9:00 – 14:00