Ubezpieczenie OC samochodu

Porównaj OC i AC w 57 sekund

Pobierz mobilną aplikację do tańszych ubezpieczeń

lub oblicz na stronie

Szybkość to wygoda
Dzięki zastosowanym technologiom przygotowanie oferty ubezpieczenia komunikacyjnego zajmuje mniej niż 57 sekund. Stanowi to elektroniczną rewolucję, która dzięki odczytywaniu kodu AZTEC 2D dowodów rejestracyjnych, pozwala zaoszczędzić czas, na wprowadzeniu danych osobowych oraz danych pojazdu
Podgląd aplikacji mobilnej Asekuro Ubezpieczenia - zakładka ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne

Wystarczą 4 proste kroki
Cyfra 1 w kółku na białym tle

Ściągnij aplikację "Asekuro.pl" w google play lub App Store

Cyfra 2 w kółku na białym tle

Zarejestruj się za pomocą maila, facebooka lub załóż nowe konto

Cyfra 3 w kółku na białym tle

Zeskanuj kod QR z dowodu rejestracyjnego

Cyfra 4 w kółku na białym tle

Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia wybranej oferty

Podgląd aplikacji mobilnej Asekuro Ubezpieczenia

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie komunikacyjne to jedno z obowiązkowych ubezpieczeń dla kierowców, które chroni zarówno ich samych, jak i osoby, które mogą ucierpieć w wypadku spowodowanym przez ich pojazd. W Polsce istnieją dwa rodzaje takiego ubezpieczenia – OC (odpowiedzialność cywilna) oraz AC (autocasco). Ubezpieczenie OC chroni nas przed wypłacaniem odszkodowań za szkody, jakie wyrządzimy osobom trzecim, natomiast AC zabezpiecza nasz pojazd przed uszkodzeniami wynikającymi z różnych zdarzeń, takich jak kradzież, pożar, czy zderzenie z innym pojazdem. Ubezpieczenie to jest niezbędne dla każdego kierowcy, ponieważ pozwala na pokrycie kosztów ewentualnych szkód, które mogą powstać w wyniku zdarzeń drogowych. Odpowiednie dobranie ubezpieczenia komunikacyjnego pozwala na uniknięcie niepotrzebnych kosztów związanych z naprawą

Ubezpieczenie pojazdu odpowiedzialności cywilnej (OC)

ubezpieczenie OC, czyli Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, stanowi kluczowy rodzaj ubezpieczenia, którego znaczenie jest często niedoceniane. To ważne ubezpieczenie, które chroni kierowców przed potencjalnymi konsekwencjami finansowymi związanymi z wyrządzeniem szkód w ruchu drogowym. 

W Polsce jest ono obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego, takiego jak samochód osobowy, motocykl lub inny pojazd poruszający się po publicznych drogach. Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC naraża kierowcę na kary administracyjne. W tym artykule znajdziesz szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jego zakres oraz dlaczego warto go wykupić. 

Dlaczego jest rozsądne kupić ubezpieczenie OC samochodu?

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego jest prawnie zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC. Taka polisa jest bardzo praktycznym rozwiązaniem, które chroni przed potencjalnie ogromnymi kosztami związanymi z niebezpiecznymi sytuacjami na drodze. W przypadku kolizji lub wypadku, ubezpieczenie samochodu gwarantuje poszkodowanemu otrzymanie rekompensaty na pokrycie poniesionych strat. Poszkodowana strona otrzymuje środki finansowe od ubezpieczyciela, aby zrekompensować wszelkie szkody. Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC może prowadzić do kontroli przez różne służby, włączając w to policję, Straż Graniczną oraz organy celne.

Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest zawierane na okres 12 miesięcy, a termin na jego wykupienie to dzień rejestracji pojazdu. Niezawarcie polisy w tym okresie może skutkować nałożeniem kary finansowej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zgodnie z obowiązującym prawem, umowa automatycznie przedłuża się na kolejny rok, chyba że klient zdecyduje się na jej wypowiedzenie przed końcem obowiązującego okresu ubezpieczenia.

Co to oznacza posiadanie ubezpieczenia OC pojazdu?

Zakres ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej jest ustawowo określony, co oznacza, że każdy ubezpieczyciel zapewnia klientom identyczną ochronę. Dlatego też nawet jeśli wybierzesz najtańsze OC samochodu, poszkodowany otrzyma rekompensatę na pokrycie swoich strat. Cena ubezpieczenia zależy od wielu czynników, które wpływają na koszt składki, więc istnieje możliwość znalezienia atrakcyjnych ofert.

OC pojazdu obejmuje sytuacje, w których w wyniku korzystania z pojazdu zostaje wyrządzona szkoda, zarówno osobowa, jak i materialna. Ważne jest, że szkoda może wystąpić nie tylko podczas samej jazdy, ale także przy czynnościach związanych z pojazdem, takich jak wsiadanie i wysiadanie z auta, załadunek, rozładunek, a nawet w czasie postoju, zatrzymania lub przechowywania pojazdu. Często pomijamy te aspekty, gdy myślimy o zakresie ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie auta gwarantuje ochronę przed potencjalnymi konsekwencjami finansowymi wynikającymi z szkód, jakie kierowca może wyrządzić innym osobom lub ich mieniu w związku z ruchem pojazdu. Zakres ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje:

 • Szkody materialne. W przypadku, gdy jako kierowca spowodujesz wypadek drogowy, który uszkodzi samochód innego uczestnika ruchu drogowego, twoje ubezpieczenie pokryje koszty naprawy tego pojazdu.
 • Szkody osobowe. Oznacza to, że jeśli spowodujesz wypadek drogowy, w którym inny uczestnik ruchu drogowego odniesie obrażenia, twoja polisa OC pokryje koszty związane z leczeniem, hospitalizacją oraz ewentualne odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu poszkodowanej osoby.

Warto podkreślić, że ubezpieczenie jest ważne nie tylko w Polsce, ale także na terenie Unii Europejskiej. Oznacza to, że Twoja ochrona jest skuteczna również poza granicami kraju i obejmuje szkody komunikacyjne wyrządzone innym osobom lub mieniu na obszarze krajów UE. Jednakże trzeba pamiętać, że ubezpieczenia samochodowe nie obejmuje szkód wyrządzonych Twojemu własnemu pojazdowi ani Tobie samemu. Aby zwiększyć poziom ochrony swojego majątku, warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenia, takie jak AC (Auto-Casco). 

Należy pamiętać nie tylko o tym, co uwzględnia zakres ubezpieczenia OC, ale również o wyłączeniach. Zgodnie z przepisami zawartymi w artykule 38 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zakład ubezpieczeń nie pokrywa pewnych rodzajów szkód. Obejmuje to:

 • Szkody rzeczowe wyrządzone przez kierującego posiadaczowi auta. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód w mieniu samego właściciela pojazdu, jeśli zostaną spowodowane przez osobę kierującą tym pojazdem.
 • Szkody w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu. Ubezpieczyciel nie pokrywa szkód w mieniu przewożonym za opłatą, co obejmuje ładunki, paczki lub bagaż, które znajdują się w pojeździe na zasadach komercyjnych.
 • Szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych itd. ubezpieczenie samochodu nie obejmuje utraty wartościowych przedmiotów, takich jak gotówka, biżuteria czy papiery wartościowe, które mogą być przewożone w pojeździe.
 • Szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska. OC samochodu nie obejmuje szkód związanych z zanieczyszczeniem lub skażeniem środowiska, co jest objęte innymi rodzajami ubezpieczeń, takimi jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ochrony środowiska.

Warto być świadomym tych wyłączeń, aby zrozumieć, w jakich sytuacjach ubezpieczenie nie będzie obejmować szkód i ewentualnie rozważyć inne formy ubezpieczeń lub zabezpieczeń w tych obszarach.

Poznawszy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu, warto teraz zrozumieć, dlaczego to ubezpieczenie jest tak istotne i dlaczego nie powinniśmy zapominać o regularnym jego odnawianiu. Kluczowe argumenty, które podkreślają, że ubezpieczenie OC nie jest jedynie formalnością, ale mądrym wyborem, to:

 • Ochrona przed finansowymi stratami. Brak obowiązkowego ubezpieczenia oznacza nie tylko ryzyko kar finansowych, ale również konieczność pokrycia szkód, które możemy wyrządzić innym w związku z ruchem pojazdu. To może obejmować koszty naprawy uszkodzonego pojazdu poszkodowanego oraz wypłatę odszkodowań. Te koszty mogą być znacznie wyższe, niż się spodziewamy, i przekroczyć nasze zdolności finansowe.
 • Ustawowy obowiązek. Polisa OC jest prawnym wymogiem dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Nieposiadanie go może prowadzić do nałożenia na nas kar administracyjnych lub innych konsekwencji prawnych.
 • Ochrona przed nieoczekiwanymi sytuacjami. Nawet najlepsi kierowcy nie są odporne na wypadki czy kolizje. Posiadanie ubezpieczenia to zabezpieczenie przed nieprzewidywalnymi sytuacjami na drodze, które mogą się zdarzyć każdemu z nas.
 • Zapewnienie spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Posiadanie ubezpieczenia OC daje nam pewność, że w przypadku wyrządzenia szkody mamy odpowiednią ochronę finansową. To zapewnia psychiczny komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Dlatego warto traktować ubezpieczenia samochodowe jako nie tylko obowiązek, ale także rozważny wybór, który chroni nas i innych uczestników ruchu drogowego przed finansowymi konsekwencjami szkód wypadkowych.

Wybierając ubezpieczenie dla swojego samochodu – na jakie aspekty zwrócić uwagę?

Wysokość składki, którą trzeba zapłacić za to ubezpieczenie, zależy od wielu czynników, takich jak marka i model pojazdu, miejsce zamieszkania kierowcy oraz jego wiek, doświadczenie i historia wcześniejszych szkód. Warto zrozumieć, że ubezpieczenie OC pojazdu jest nie tylko obowiązkowe, ale także kluczowe dla zapewnienia ochrony finansowej w przypadku nieprzewidywalnych sytuacji na drodze

Podczas wyboru ubezpieczenia dla swojego samochodu warto zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów:

 • Zakres ubezpieczenia. Upewnij się, że rozumiesz, co obejmuje polisa OC. Sprawdź, czy ona obejmuje nie tylko szkody w Polsce, ale również w innych krajach, jeśli planujesz podróże za granicę.
 • Cena. Porównaj oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych, ale nie wybieraj polisy tylko ze względu na cenę. Upewnij się, że ubezpieczenie jest dostosowane do Twoich potrzeb i ryzyka, które niesiesz.
 • Opinie o towarzystwie ubezpieczeniowym. Zbierz informacje na temat reputacji towarzystwa, jego historii wypłat odszkodowań i jakości obsługi klienta. Zapytaj znajomych lub rodzinę o ich doświadczenia z danym towarzystwem.
 • Znajomość warunków umowy. Przeczytaj uważnie warunki umowy i zrozum, co jest w niej zawarte, włączając w to wyłączenia i ograniczenia. Zwróć uwagę na zasady likwidacji szkód i procedury zgłaszania roszczeń.
 • Wartość polisy i limit odszkodowania. Określ, jaka jest wartość ubezpieczenia i czy jest ona adekwatna do wartości Twojego pojazdu oraz ryzyka. Zastanów się nad odpowiednim limitem odszkodowania, który może pokryć potencjalne szkody.
 • Dodatkowe korzyści. Sprawdź, czy polisa OC zawiera dodatkowe korzyści, takie jak zniżki za brak szkód, pomoc drogowa czy ubezpieczenie na życie.
 • Termin płatności i odnowienia polisy. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób należy dokonywać płatności za polisę i jakie są zasady odnowienia ubezpieczenia po roku.

Wybierając ubezpieczenie OC dla swojego samochodu, warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i wybrać polisę, która zapewnia odpowiednią ochronę w razie nieoczekiwanych zdarzeń na drodze.

Samochód z Francji – jak sprawdzić, sprowadzić i ubezpieczyć?

Znalezienie odpowiedniego samochodu z Francji to zaledwie początek drogi do sukcesu. Aby móc legalnie korzystać z pojazdu w Polsce bez żadnych ograniczeń, niezbędne jest prawidłowe sprowadzenie i zarejestrowanie auta. Oto kilka wskazówek, jak dopełnić wszystkich formalności, na co zwrócić uwagę przy wyborze pojazdu, oraz dlaczego warto utrzymywać kontakt z towarzystwami

Czytaj więcej...
Samochód z Niemiec – jak sprawdzić, sprowadzić i ubezpieczyć?

Chcąc jak najszybciej sprowadzić samochód z Niemiec, należy wziąć pod uwagę dużą liczbę osobliwości tak skomplikowanej procedury. Będziesz musiał zrobić wszystko poprawnie i nie zapomnieć o niuansach importu do Polski, aby ostatecznie móc korzystać z samochodu zgodnie z prawem. Powiemy Ci wszystko o tym, jak przywieźć i sprawdzić samochód z

Czytaj więcej...
Samochód ze Szwajcarii – jak sprawdzić, sprowadzić i ubezpieczyć?

Poszukiwanie samochodu w Szwajcarii w celu sprowadzenia go do Polski jest skomplikowanym zadaniem, przy którym każdy błąd może skutkować dodatkowymi wydatkami finansowymi. Dlatego kluczowe jest skorzystanie z porad ekspertów, nie zapominając o konieczności ubezpieczenia i prawidłowym podejściu do oceny parametrów technicznych pojazdu. W tym artykule odpowiadamy na pytanie, jak sprawdzić

Czytaj więcej...
Prosta i bezpieczniejsza
codzienność czeka

Pobierz apkę na telefon i zapomnij

o ubezpieczeniowych uciążliwościach