Ubezpieczenie GAP

Porównaj OC i AC w 57 sekund

Pobierz mobilną aplikację do tańszych ubezpieczeń

lub oblicz na stronie

Przewodnik po ubezpieczeniu GAP

Polisa GAP, czyli gwarantowana ochrona pojazdu jest rodzajem dobrowolnego ubezpieczenia. Została stworzona z myślą o osobach mających auto na kredyt czy wynajmujących go na pewien okres\leasing. Czy każdy kredytobiorca i osoba korzystająca z auta w leasingu powinna mieć taką polisę? Zdecydowanie: tak. Dlaczego? Wyjaśnimy w dalszej części artykułu. 

GAP – czym jest? 

Chcesz wziąć kredyt na auto i się zastanawiasz, a co będzie, jeśli zostanie skradzione czy po wypadku FU dojdzie do wniosku, że nie nadaje się do naprawy (koszt naprawy przekracza 70% jego wartości). Wtedy z pomocą przyjdzie polisa, która zapewnia gwarantowaną ochronę pojazdu. Ubezpieczenie GAP co to? Polisa dobrowolna, dzięki której będziesz mógł spłacić raty kredytu za pojazd czy opłatę ratalną za użytkowanie samochodu, który został skradziony lub uległ znacznemu uszkodzeniu. W ostatnim przypadku zarówno sprawca szkody, jak i poszkodowany może się starać o odszkodowanie. 

Pamiętaj, że stałą sumę ubezpieczenia AC nie można zastąpić polisą gwarantowanej ochrony pojazdu. Dlaczego? Bo umowę AC zawierasz na rok, polisę GAP – nawet na 10 lat. Co to znaczy? W przypadku AC tylko przez rok utrzymujesz wartość auta. Po wykupieniu kolejnej polisy AC firma ubezpieczeniowa weźmie pod uwagę aktualną cenę auta na wolnym rynku w dniu podpisania umowy AC, która na pewno będzie niższa niż ta sprzed roku. Jeżeli chodzi o umowę GAP, która jest zawierana na kilka lat, FU może wziąć pod uwagę cenę samochodu na wolnym rynku w dniu podpisania umowy. 

Polisa typu GAP – różne formy ochrony

Osoba, która się zdecyduje na zakup takiej polisy ma z czego wybierać – GAP fakturowy, indeksowy, Casco czy finansowy. Poniżej znajdziesz krótki opis każdego z tych rodzajów. 

 1. Zacznijmy od fakturowej formy gwarantowanej ochrony. Jest to zdecydowanie najlepsza i jednocześnie najdroższa polisa. Na co może liczyć ubezpieczony w jej ramach? Na zwrot różnicy między ceną auta na papierze/faktura a jego realną ceną na wolnym rynku w dniu szkody. 
 2. Indeksowy rodzaj polisy – najpopularniejszy i najchętniej wybierany rodzaj polisy. Właściciel auta w razie jego kradzieży czy zniszczenia otrzyma od FU odszkodowanie wyrażone w procentach. Może to być zarówno 25%, jak i 30%. Ale nie mniej niż 20% ceny pojazdu na wolnym rynku. 

Przykład: Kupujesz samochód na raty – całkowita kwota kredytu to 250 tys. PLN. Po trzech latach doszło do jego kradzieży. FU zapłaci odszkodowanie z AC 130 tys. PLN (wartość pojazdu na wolnym rynku w dniu, w którym doszło do kradzieży). Z polisy gwarantowanej ochrony pojazdu (GAP) otrzymasz 120 tys. PLN, czyli różnicę pomiędzy odszkodowaniem otrzymanym z AC i ceną auta na wolnym rynku. 

 1. Ubezpieczenie GAP finansowe. Taka forma gwarantowanej ochrony samochodu przewiduje pokrycie przez FU różnicy między ratami, które jeszcze musi spłacić leasingobiorca a kwotą odszkodowania otrzymaną przez ubezpieczonego z AC. 
 2. Casco GAP. Jeżeli się zdecydujesz na zakup tego rodzaju ubezpieczenia, to w przypadku całkowitego zniszczenia auta, otrzymasz różnicę pomiędzy kwotą wypłaconą w ramach AC/OC a sumą ustaloną w umowie ubezpieczenia AC. 

Przykład: Postanowiłeś wziąć auto w leasing. Firma leasingowa zaproponowała GAP leasing. Podczas zawierania umowy z FL, miałeś ważne AC (suma na polisie ubezpieczeniowej – 100 tys. PLN). Po dwóch latach doszło do kradzieży pojazdu znajdującego się w leasingu. Z AC\OC otrzymasz  55 tys. PLN, z Casco GAP – 45 tys. PLN

Który rodzaj gwarantowanej ochrony samochodu wybrać zależy wyłącznie od tego, jaką kwotę jesteś gotów przeznaczyć na składki i na jaką ochronę liczysz w ramach takiej polisy – spłata rat leasingowych i kredytu, na zwrot  określonego procentu wartości samochodu lub różnicy pomiędzy ceną auta i otrzymanym odszkodowaniem z AC.  

Od czego zależy cena polisy GAP?

Niezależnie od tego, jaki rodzaj polisy gwarantowanej ochrony pojazdu wybierzesz, jej cena będzie przede wszystkim zależeć od ceny samochodu. Jeżeli się zdecydujesz na taką formę ochrony, to będziesz musiał zapłacić od 0,4% do 1,3% ceny pojazdu. Cena roczna różni się w zależności od wybranego rodzaju ubezpieczenia. Tak jak już wspomniano wcześniej, najwyższą cenę będziesz musiał zapłacić za polisę fakturową – do 1,3% ceny pojazdu. Z kolei cena finansowej polisy gwarantowanej ochrony samochodu wynosi max. 0,5% wartości auta. Jeżeli samochód przykładowo kosztuje 200 tys. PLN, to cena polisy gwarantowanej ochrony auta wynosi 800 PLN – 1600 PLN. 

W tym miejscu warto też powiedzieć słów kilka o ogólnej sumie tego typu ubezpieczenia. W zależności od wybranej FU waha się ona od 40 tys. PLN do 600 tys. PLN. Okres, na jaki można zawrzeć ubezpieczenie – od roku do 10 lat. Im dłuższy okres umowy, tym wyższa suma ubezpieczenia. Kwota, na którą może liczyć ubezpieczony z tytułu takiej polisy, zależy zarówno od ceny auta, jak i może być narzucona z góry przez FU. 

Jak otrzymać odszkodowanie z GAP – lista wymaganych dokumentów

Okres, w którym należy zgłosić szkodę\zdarzenie do ubezpieczyciela różni się w zależności od FU – od 72 godzin do 168 godzin. Kiedy można się ubiegać o odszkodowanie z tytułu tej polisy? W ciągu miesiąca po otrzymaniu pieniędzy z AC\OC. Osoba ubiegająca się o pieniądze z polisy gwarantowanej ochrony pojazdu

, powinna złożyć poprawnie wypełniony wniosek i dołączyć do tego wymagane dokumenty.

Lista kopii niezbędnych dokumentów:

 • zaświadczenie o kradzieży czy zniszczeniu pojazdu;
 • kwota, jaką ubezpieczony otrzymał z OC, AC;
 • dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy;
 • dowód rejestracyjny pojazdu;
 • fotografia zniszczonego pojazdu;
 • faktura nabycia pojazdu;
 • jeśli doszło do kradzieży pojazdu – zaświadczenie o umorzeniu postępowania;
 • umowa OC, AC. 

Po wykonaniu tych czynności w ciągu miesiąca możesz się spodziewać wypłaty odszkodowania.

Poniżej opiszemy procedurę ubiegania się o odszkodowanie z tytułu polisy GAP, jeśli doszło do całkowitego zniszczenia pojazdu 

 1. Ubezpieczony w ciągu siedmiu dni po zdarzeniu powinien się zgłosić do ubezpieczyciela.
 2. Przedstawiciel FU zbada okoliczności, w których doszło do uszkodzenia pojazdu. 
 3. Jeżeli koszt naprawy przekracza 70% ceny pojazdu na wolnym rynku, wtedy zostanie przyznane odszkodowanie. 
 4. Aby otrzymać pieniądze, musisz wypełnić wniosek, po czym wysłać go pocztą elektroniczną czy zwykłą wraz z dołączoną kopią dowodu rejestracyjnego auta oraz zaświadczeniem, które potwierdza, że ubezpieczyciel stwierdził, że pojazd nie nadaje się do naprawy (szkoda całkowita z AC lub OC). 

Pieniądze się powinny znaleźć na Twoim koncie w ciągu miesiąca po złożeniu wniosku i wymaganych dokumentów. 

Polisa GAP – kiedy nie możemy liczyć na odszkodowanie

Polisa gwarantowanej ochrony auta, jak każde inne ubezpieczenie, ma własną listę wyłączeń, na której znalazły się sytuacje, w których ubezpieczony nie może się ubiegać o pieniądze z tej polisy.

Lista wyłączeń GAP:

 • całkowite zniszczenie pojazdu, które jest następstwem celowych działań właściciela samochodu, maszyny rolniczej, przyczepy itd.
 • zniszczenie auta w wyniku niedbalstwa osoby użytkującej pojazd;
 • jeżeli do zniszczenia auta doszło wskutek działania osoby, która nie ma odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdu;
 • kierowca był pijany czy pod narkotykami, lekami halucynogennymi;
 • samochód został uszkodzony podczas popełniania przestępstwa;
 • pojazd był nielegalny sprowadzony do kraju;
 • pojazd jest własnością szkoły jazdy. 

Zanim podpiszesz umowę, koniecznie musisz ją przeczytać, by później nie było żadnych przykrych niespodzianek. Musisz sprawdzić nie tylko listę wyłączeń, ale też wysokość odszkodowania czy zwrócić uwagę na taką rzecz, jak zapewnienie przez FU auta zastępczego i wiek auta,które może być objęte GAP. 

Czy każdy pojazd można objąć ochroną GAP?

Tego typu polisa może objąć zarówno nowy, jak i używany samochód, który jest w użytkowaniu nie więcej niż sześć lat i nie mniej niż trzy lata. Co prawda, są firmy ubezpieczeniowe, w których można ubezpieczyć pojazdy mające nawet 10 lat. Jakie jeszcze pojazdy można objąć ochroną w ramach takiej polisy? Mogą to być motocykle, wszędołazy, pojazdy zabytkowe, straży pożarnej, pogotowia (tzw. uprzywilejowane), przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnych, maszyny rolnicze, przyczepy będące w czasowym użytkowaniu (leasing). 

Na pewno niejeden właściciel pojazdu zadaje sobie pytanie: Czy każdy samochód może zostać objęty ochroną z tytułu takiego ubezpieczenia. Odpowiedź brzmi: niestety nie. Każda FU określa własne warunki, które muszą być spełnione, aby właściciel auta mógł zawrzeć taką umowę. Możemy tu wymienić te podstawowe stawiane przez większość FU: 

 • ochroną może być objęty zarówno pojazd osobowy, jak i ciężarowy (waga pojazdu różni się w zależności od TU);
 • cena pojazdu w fakturze – od 50 tys. PLN do 600 tys. PLN;
 • auto posiada ważne AC, gdy doszło do jego uszkodzenia lub kradzieży;
 • umowa GAP ma być zawarta w ciągu miesiąca od momentu zakupu pojazdu. 

Czy warto wykupić GAP?

Ubezpieczenie GAP na pewno się przyda tym, którzy postanowili wziąć kredyt na auto czy użytkują pojazd w ramach umowy leasingu. Nikt nie może się zabezpieczyć w pełni przed kradzieżą lub zniszczeniem majątku – w naszym przypadku – samochodu – ale kupując taką polisę, możemy odciążyć nasz budżet domowy w razie kradzieży, wypadku czy umyślnego zniszczenia pojazdu przez osoby trzecie. Taka polisa jest najlepszym rozwiązaniem dla właścicieli nowych pojazdów i tych, którzy mają od trzech do sześciu lat. 

Pamiętaj, że możesz wypowiedzieć sześciomiesięczną umowę gwarantowanej ochrony samochodu w ciągu miesiąca od momentu jej podpisania. W przypadku przedsiębiorców mają tydzień na jej wypowiedzenie. Po wypowiedzeniu umowy musisz jednak zapłacić składkę za okres, w którym auto było objęte taką polisą. 

Często właściciele pojazdów zadają pytanie: Czy można kupić taką polisę przez internet? Niestety, ale ubezpieczenie GAP możesz kupić tylko w biurze towarzystwa ubezpieczeniowego czy w firmie leasingowej.

I na koniec słów kilka o zaletach i wadach posiadania polisy GAP. Jednym z najważniejszych plusów jest wsparcie finansowe w razie kradzieży czy całkowitego zniszczenia pojazdu będącego w kredycie lub leasingu. Ponadto można tu wymienić możliwość wypowiedzenia umowy i możliwość objęcia ochroną zarówno pojazd ciężarowy, jak i osobowy. Wśród wad można wymienić to, że suma ubezpieczenia zależy od wartości i wieku auta. 

Samochód z Francji – jak sprawdzić, sprowadzić i ubezpieczyć?

Znalezienie odpowiedniego samochodu z Francji to zaledwie początek drogi do sukcesu. Aby móc legalnie korzystać z pojazdu w Polsce bez żadnych ograniczeń, niezbędne jest prawidłowe sprowadzenie i zarejestrowanie auta. Oto kilka wskazówek, jak dopełnić wszystkich formalności, na co zwrócić uwagę przy wyborze pojazdu, oraz dlaczego warto utrzymywać kontakt z towarzystwami

Czytaj więcej...
Samochód z Niemiec – jak sprawdzić, sprowadzić i ubezpieczyć?

Chcąc jak najszybciej sprowadzić samochód z Niemiec, należy wziąć pod uwagę dużą liczbę osobliwości tak skomplikowanej procedury. Będziesz musiał zrobić wszystko poprawnie i nie zapomnieć o niuansach importu do Polski, aby ostatecznie móc korzystać z samochodu zgodnie z prawem. Powiemy Ci wszystko o tym, jak przywieźć i sprawdzić samochód z

Czytaj więcej...
Samochód ze Szwajcarii – jak sprawdzić, sprowadzić i ubezpieczyć?

Poszukiwanie samochodu w Szwajcarii w celu sprowadzenia go do Polski jest skomplikowanym zadaniem, przy którym każdy błąd może skutkować dodatkowymi wydatkami finansowymi. Dlatego kluczowe jest skorzystanie z porad ekspertów, nie zapominając o konieczności ubezpieczenia i prawidłowym podejściu do oceny parametrów technicznych pojazdu. W tym artykule odpowiadamy na pytanie, jak sprawdzić

Czytaj więcej...
Prosta i bezpieczniejsza
codzienność czeka

Pobierz apkę na telefon i zapomnij

o ubezpieczeniowych uciążliwościach