Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie

Pobierz mobilną aplikację do tańszych ubezpieczeń

Rezygnacja z umowy ubezpieczenia na życie

W większości przypadków, w pewnym momencie może być potrzebna rezygnacja z ubezpieczenia na życie i zwrot składek, aby przestać opłacać polisę. Dość często zdarzają się okoliczności, które nie pozwalają na kontynuowanie współpracy z daną organizacją. Może to być na przykład brak gotówki lub możliwość zawarcia korzystniejszej umowy z inną firmą. Opowiadamy o tym, jak dochodzi do anulowania i co należy w tym celu zrobić.

Kiedy mogę zrezygnować z polisy na życie?

Rezygnacja z ubezpieczenia często jest procedurą prostą, wymagającą jedynie kilku telefonów. Dzięki temu firma może zakończyć obowiązywanie umowy, a Ty pozostajesz bez ochrony przed różnymi nieprzewidzianymi zdarzeniami. W każdym przypadku konieczne jest poinformowanie organizacji o chęci zakończenia współpracy.

Anulowanie umowy ze zwrotem pieniędzy może być trudniejsze niż jej zwykłe rozwiązanie. Decyzja o sposobie rezygnacji pozostaje po Twojej stronie, co umożliwia wybór najlepiej odpowiadającej Twoim potrzebom opcji. Istnieje wiele przyczyn, które mogą być podstawą do rezygnacji, w tym:

 • uznanie umowy za nieuczciwą. W takim przypadku ochrona zostanie anulowana. Konieczne będzie udowodnienie, że umowa została zawarta z dzieckiem, które nie ukończyło 14 lat, lub z osobą ubezwłasnowolnioną. Może również dojść do uchybień w zakresie formy pisemnej umowy lub braku upoważnienia organu opiekuńczego do zawarcia umowy. Powodów jest sporo, ale wszystkie muszą zostać udowodnione, aby móc zwrócić pozostałe środki i zacząć je wykorzystywać inaczej;
 • nieważność umowy. W tym przypadku umowa może zostać uznana za nieważną, jeśli została zawarta z małoletnim lub z osobą o ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Fakt błędu, oszustwa lub poważnych okoliczności, które spowodowały zawarcie umowy, może również wpłynąć na decyzję. Jeśli polisa jest sprzeczna z prawem, użytkownik ma również prawo do odstąpienia od umowy;
 • całkowite anulowanie. Twoje ubezpieczenie może zostać anulowane w dowolnym momencie, co skutkuje utratą gotówki. W większości przypadków możliwe będzie otrzymanie jedynie pieniędzy pozostałych za okres rozliczeniowy, których jeszcze nie wykorzystałeś. Ponadto kwoty już wypłacone w ramach ubezpieczenia nie zostaną uwzględnione w tej kwocie, co oznacza, że mało prawdopodobne jest, że będziesz w stanie odzyskać pełną cenę polisy.

Będziesz mógł wybrać opcję, która Ci odpowiada, dzięki czemu umowy przestaną działać i będziesz mógł odzyskać pieniądze lub po prostu zawrzeć nowy dokument z inną firmą. Nierzadko informacje na ten temat są zapisane w samej polisie, co umożliwia szybkie zapoznanie się z nią i wybór odpowiedniego dla siebie wariantu. W każdym przypadku konieczne będzie poinformowanie o tym firmy.

Jak wygląda wypowiedzenie umowy ubezpieczenia?

W rzeczywistości sama procedura wypowiedzenia umowy ubezpieczenia wygląda dość prosto. Będziesz musiał przyjść do biura firmy ubezpieczeniowej, zabierając ze sobą swoją polisę oraz dokumenty potwierdzające tożsamość. Dzięki temu będziesz mógł rozpocząć procedurę anulowania, która może być potrzebna każdej osobie. Weź również pod uwagę możliwość automatycznego odnowienia kontraktu, nawet bez Twojej zgody. Jest to możliwe, jeśli ten punkt został wyszczególniony w regulaminie, więc zawsze powinieneś formalnie powiadomić firmę o swojej chęci zakończenia współpracy.

W absolutnej większości przypadków compensa rezygnacja z polisy na życie będzie wyglądać następująco:

 1. Należy zabrać wszystkie niezbędne dokumenty i przyjść do biura firmy, po uprzednim skontaktowaniu się z osobistym przełożonym.
 2. Następnie firma podpisze dokumenty i przedstawi nowe warunki anulowania. Mogą one określać warunki spłaty pozostałej kwoty oraz jej wysokość. Dość często oferowany jest zwrot nie całej sumy ubezpieczenia, ale jedynie pozostałej części za niewykorzystany okres.
 3. Musisz zaakceptować lub odrzucić oferowane warunki. W przypadku odrzucenia możesz negocjować korzystniejsze warunki lub będziesz musiał rozwiązać problem w sądzie. W każdym przypadku będziesz miał możliwość zrozumienia sytuacji i określenia swoich kolejnych kroków.

Ważnym wyjaśnieniem będzie również fakt, że możliwe jest anulowanie takiej umowy z co najmniej 30-dniowym okresem wypowiedzenia przed datą zakończenia umowy. W przeciwnym razie nie otrzymasz żadnego zwrotu pieniędzy, lub będziesz mógł liczyć jedynie na całkowite anulowanie wszystkich zobowiązań. W związku z tym zalecamy, aby w pierwszej kolejności dokładnie zapoznać się z polityką działalności ubezpieczeniowej i wszystkimi warunkami współpracy. Ułatwi to podjęcie decyzji i jak najszybsze podjęcie odpowiednich działań w celu rozwiązania problemu.

Zaleca się również złożenie wypowiedzenia z odpowiednim wyprzedzeniem, aby organizacja ubezpieczeniowa mogła wszystko odpowiednio obliczyć i zaproponować warunki. Dzięki temu masz niemal pewność, że zaoszczędzisz czas i otrzymasz pozostałą część środków. Ważne jest także pamiętanie, że w większości przypadków nie otrzymasz kwoty, która została już wydana przez firmę ubezpieczeniową. Oznacza to, że wszelkie dokonane płatności zostaną uwzględnione przy wypłacie salda.

Gdzie wysłać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie?

W dużej mierze powodzenie operacji odstąpienia od umowy będzie zależało od Ciebie, dlatego zalecamy wcześniejsze zadbanie o wszystkie niuanse i poinformowanie organizacji ubezpieczeniowej o swojej decyzji z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie Ci odzyskać pieniądze, i nie będziesz musiał robić nic więcej. Również rezygnacja z ubezpieczenia na życie znacznie różni się od innych rodzajów ubezpieczeń, dlatego zalecamy pamiętać o następujących cechach:

 • zakończenie takiej umowy może być mądrą decyzją, jeśli chcesz odzyskać swoje pieniądze. Ubezpieczyciel najprawdopodobniej obliczy dla Ciebie ostateczną kwotę możliwej wypłaty salda, ponieważ w tym celu stosuje się specjalne formuły i wytyczne;
 • powinieneś również zdawać sobie sprawę, że takie ubezpieczenia mogą zostać zwrócone nawet w podwyższonej kwocie. W takim przypadku ubezpieczyciel mógł zainwestować te środki w okresie retencji, a zatem będzie zobowiązany do przekazania środków wraz z odsetkami. W takim przypadku będziesz musiał zapłacić wszystkie podatki i procedury, a następnie otrzymasz nawet więcej pieniędzy niż pierwotnie zainwestowałeś;
 • to właśnie z dwóch poprzednich powodów zalecamy jak najszybsze anulowanie umowy. Wszystkie wypowiedzenia muszą być spełnione, ponieważ firma nie będzie chciała oddać Ci środków za nic. Wszystko przez to, że bardziej opłaca się trzymać pieniądze dłużej. Często w takim przypadku konieczne będzie złożenie pozwu w celu rozwiązania umowy za pośrednictwem sądu.

Powinieneś również wziąć pod uwagę, że anulowanie umowy w ciągu pierwszych 3 lat, lub mniej więcej w tym samym okresie, może oznaczać, że nie będziesz w stanie odzyskać swoich pieniędzy. W końcu organizacja ponosi pewne ryzyko, ubezpieczając Twoje życie, a zatem może nie być w stanie zwrócić Twoich pieniędzy. Najłatwiej jest znaleźć wszystkie te szczegóły bezpośrednio w polisie ubezpieczeniowej, która powinna zawierać pełne informacje o wszystkich możliwych niuansach i problemach z anulowaniem. Tak czy inaczej, rezygnacja to Twoja decyzja, i możesz ją zrealizować do końca, aby zakończyć współpracę z organizacją.

Jak mogę odzyskać część opłaconych składek ubezpieczeniowych?

Aby odzyskać część opłaconych składek ubezpieczeniowych, ubezpieczyciel musi wyrazić zgodę na zwrot kwoty składek, które nie zostały jeszcze wykorzystane przez Ciebie przez określony czas. Najłatwiej jest to osiągnąć, gdy wszystkie warunki zostały spełnione i od początku działałeś prawidłowo. Dlatego pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest uważne przeczytanie warunków umowy, co pomoże Ci zrozumieć sytuację i uzyskać fundusze.

W większości przypadków wymagane będzie wykonanie prostej instrukcji:

 1. Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową i poinformuj ją, że chcesz przyspieszyć zakończenie umowy i zakończyć współpracę. W takim przypadku najprawdopodobniej zostaniesz poproszony o odwiedzenie oficjalnego biura firmy.
 2. Następnie wyjaśnij swoją sytuację i powody, dla których chcesz rozwiązać umowę. Specjalista zaproponuje Ci kilka opcji, jak możesz zakończyć swoje wzajemne zobowiązania.
 3. Podkreśl, że chcesz otrzymać zwrot części zapłaconych składek, które nie zostały wykorzystane przez firmę. Dzięki temu będziesz mógł oczekiwać określonej kwoty płatności od organizacji.
 4. W przypadku problemów zaleca się skorzystanie z drogi sądowej, gdzie za pomocą pozwu będziesz mógł uzyskać korzystną dla siebie decyzję. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę legalność i uczciwość swoich roszczeń, aby ostatecznie otrzymać zapłatę.

Decyzja zazwyczaj zapada dość szybko, więc nie musisz czekać zbyt długo. Postaraj się rozstrzygnąć wszystkie niuanse jeszcze przed sądem, co będzie znacznie łatwiejsze i pozwoli na zmniejszenie kosztów po obu stronach.

Możesz również spróbować unieważnić umowę z powodów wymienionych powyżej. Nie zawsze jest to możliwe, ale w takim przypadku możesz spodziewać się otrzymania pełnej kwoty płatności za cały okres. Upewnij się, że działasz zgodnie z literą prawa, aby zmaksymalizować szanse na otrzymanie oczekiwanej kwoty pieniędzy i zakończyć swoje wzajemne zobowiązania z firmą ubezpieczeniową.

Co się dzieje po wypowiedzeniu polisy na życie?

Jeśli już wiesz, jak zrezygnować z ubezpieczenia, musisz również liczyć się z konsekwencjami takiej decyzji. Gdy umowa przestanie obowiązywać, czy to z powodu Twojej decyzji, czy po prostu dlatego, że okres jej obowiązywania się skończył, nie jesteś już chroniony. W takim przypadku wszelkie niefortunne zdarzenia mogą spowodować, że znajdziesz się w trudnej sytuacji finansowej.

Z tego powodu warto rozważyć ponowne zawarcie umowy z inną organizacją, aby uniknąć negatywnego wpływu na Twoje życie po ustaniu starej polisy. Oto kilka kroków, które mogą Ci w tym pomóc:

 1. Pobierz naszą aplikację mobilną, która umożliwi Ci rejestrację i przeglądanie dostępnych ofert bezpośrednio na smartfonie.
 2. Podaj wszystkie prawdziwe dane o sobie. Dzięki temu będziesz mógł zobaczyć oferty z jasnymi i przejrzystymi warunkami, co ułatwi proces wyboru.
 3. Wybierz najbardziej atrakcyjne opcje umów spośród dostępnych ofert i skontaktuj się z ich przedstawicielami. Menedżerowie wyjaśnią Ci wszystkie szczegóły i zaproponują zawarcie umowy.
 4. Po podpisaniu umowy Twoje życie znów będzie bezpieczne, a Ty nie będziesz musiał martwić się o potencjalne problemy. Umożliwi Ci to otrzymanie odszkodowania w razie potrzeby i pokrycie różnych wydatków bez zbędnych problemów.

Dlatego zalecamy wykupienie polisy ubezpieczeniowej, aby uzyskać ochronę przed nieprzewidzianymi sytuacjami. Ubezpieczenie jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto chce chronić swoje życie, majątek, nieruchomości i cenne przedmioty. Pozwoli to na szybki zwrot poniesionych kosztów i wykorzystanie środków na odbudowę, zakup lub remont.

Nie przegap swojej szansy na zabezpieczenie się. Pobierz aplikację mobilną i zacznij już teraz wybierać odpowiednią firmę ubezpieczeniową!

Jak rozwiązać umowę
ubezpieczenia na życie?

Na mocy obowiązujących regulacji, mamy uprawnienie do rezygnacji z podpisanej umowy ubezpieczeniowej, jeśli jej czas trwania przekracza pół roku. W takim przypadku dysponujemy 30-dniowym okresem na odstąpienie od umowy. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ten okres jest krótszy i wynosi 7 dni.

Decyzja o rezygnacji staje się skuteczna w momencie, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe otrzyma pisemne powiadomienie o odstąpieniu. To jednak nie zwalnia nas z konieczności uregulowania należności za okres, w którym korzystaliśmy z ochrony.

Ponadto, istnieje możliwość anulowania umowy ubezpieczenia na życie także po wykorzystaniu 30-dniowego terminu na odstąpienie. W takim wypadku obowiązują nas terminy określone bezpośrednio w umowie lub w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Czas na złożenie wypowiedzenia zazwyczaj liczony jest od końca bieżącego miesiąca kalendarzowego, a jeśli umowa nie precyzuje inaczej, rezygnacja może być natychmiastowa.

Termin

30 dni, jeśli umowa była zawarta na min. 6 miesięcy lub na 30 dni od podpisania umowy

Sposób

W siedzibie towarzystwa ubezpieczeniowego lub przez agenta ubezpieczeniowego

Powód

Nie trzeba wskazywać powodu

Opłaty

Bez opłat, chyba że wynikają z umowy

Ubezpieczenie w Tatrach Słowackich – co wybrać i ile kosztuje?

Fani sportów ekstremalnych i wspinaczki zdecydowanie powinni posiadać ubezpieczenie w Tatrach Słowackich. Pozwoli to nie martwić się tak bardzo o ewentualne upadki czy inne problemy, które mogą doprowadzić do znacznych strat finansowych. O tym, jak uchronić się przed niepotrzebnymi wydatkami i zapewnić sobie ochronę finansową, opowiadają w materiale nasi eksperci.

Czytaj więcej...
Ubezpieczenie górskie, w górach – ile kosztuje i kiedy się przydaje?

Wśród aktywnych podróżników ubezpieczenie górskie jest bardzo pożądaną usługą, niezbędną do zabezpieczenia finansowego na wypadek kontuzji czy znalezienia się w nieprzyjemnych sytuacjach. Dzięki niemu można ograniczyć ryzyko i bez obaw uprawiać sport czy po prostu podróżować. Podpowiadamy, jakie ubezpieczenie jest potrzebne w górach i na co zwrócić szczególną uwagę przy

Czytaj więcej...
Sposoby płacenia za granicą, aby zminimalizować dodatkowe opłaty

Dla wielu użytkowników korzystanie z karty płatniczej za granicą może być stresujące ze względu na konieczność uiszczania dodatkowych opłat oraz większe wydatki na usługi bankowe. Aby ułatwić ten proces, wprowadzono specjalne karty, umożliwiające płatności bez ograniczeń i unikanie podwójnego przewalutowania. Dzięki tym kartom, na Twoim koncie mogą być dostępne środki

Czytaj więcej...

Prosta i bezpieczniejsza
codzienność czeka

Pobierz apkę na telefon i zapomnij

o ubezpieczeniowych uciążliwościach