Czy warto ubezpieczać firmy?

Czy warto ubezpieczać firmy?

Przedsiębiorcy coraz częściej mają świadomość konieczności ubezpieczania swoich firm. Jeszcze do niedawna firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw ubezpieczały co najwyżej mienie od zdarzeń losowych – i nic ponadto. Na szczęście w ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie kompleksowymi ubezpieczeniami.

Oczywiście każda firma jest inna, a co za tym idzie ma inne potrzeby i oczekiwania względem zakresu ochrony. Towarzystwa ubezpieczeniowe wyszły naprzeciw tym oczekiwaniom, dzięki czemu mamy obecnie możliwość elastycznego doboru ubezpieczenia od takich ryzyk, jakich potrzebuje konkretny przedsiębiorca. Coraz większą popularnością cieszy się również ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności.

Ponieważ na dzień dzisiejszy ubezpieczyć możemy niemal wszystko, warto zastanowić się, na jakie potencjalne ryzyko i w jakim stopniu narażone jest nasze przedsiębiorstwo. Musimy wziąć pod uwagę ewentualne przyczyny zewnętrzne oraz wewnętrzne, wynikające bezpośrednio z prowadzonej przez nas działalności.

Podstawą ubezpieczenia firm jest ochrona nieruchomości, maszyn, urządzeń i wyposażenia od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku. Warto również zdecydować się na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. ubezpieczenie OC za produkt) oraz zawartymi kontraktami, wprowadzeniem produktu do obrotu na rynku czy z odpowiedzialnością cywilną związaną z wadliwym wykonaniem usług. Oprócz podstawowych opcji zabezpieczenia firm, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują coraz szerszy wachlarz ubezpieczeń specjalistycznych, dostosowanych do rodzaju wykonywanej działalności.

Przed zawarciem ubezpieczenia warto zapoznać się z listą wyłączeń, dostępną do wglądu w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Katalog tych wyłączeń może być różny w zależności od zakładu ubezpieczeń, ale najczęstszymi sytuacjami, w których towarzystwo nie bierze na siebie odpowiedzialności, są szkody spowodowane strajkami, zamieszkami czy rozruchami, działaniem energii jądrowej, decyzją administracyjną nakazującą rozbiórkę, konfiskatę czy nacjonalizację majątku, umyślnym działaniem ubezpieczającego bądź jego pracowników.

Podziel się
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Reddit
WhatsApp
Telegram
Z aplikacją, ubezpieczenie
masz zawsze przy sobie.

Pobierz mobilną aplikację do tańszych ubezpieczeń

lub oblicz na stronie