Szczegółowe Warunki Programu Promocyjnego
„Przyjaciele Asekuro”

Konkurs dedykowany jest dla:

Klientów Asekuro.pl, którzy otrzymali maila z linkiem do pobrania aplikacji oraz kodem promocyjnym i kupili ubezpieczenie komunikacyjne, majątkowe lub turystyczne za pośrednictwem Asekuro.pl S.A. z polecenia partnerów Asekuro.pl S.A.

Czas trwania Konkursu:

Od dnia 01.12.2021 do dnia 31.12.2022.

Nagroda:

Nagrodą w Programie Promocyjnym jest premia pieniężna, której wysokość jest uzależniona od ilości Umów Ubezpieczenia zawartych przez klienta w okresie 10 miesięcy od zawarcia pierwszej Umowy Ubezpieczenia biorącej udział w Programie Promocyjnym:

 1. Jedna Umowa Ubezpieczenia- nagroda 50zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)
 2. Dwie Umowy Ubezpieczenia- nagroda 150zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
 3. Trzy Umowy Ubezpieczenia, jeśli łączna składka za wszystkie polisy jest równa lub mniejsza niż 4999zł- nagroda 250zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)
 4. Trzy Umowy Ubezpieczenia, jeśli łączna składka za wszystkie polisy jest równa lub większa niż 5000zł- nagroda 500zł (słownie: pięćset złotych)

Jak uzyskać prawo do Bonusu w Programie Promocyjnym:

 1. Korzystając z linka umieszczonego w mailu z Kodem Konkursowym pobierz z GooglePlay lub AppStore aplikacje Ubezpieczenia Asekuro i dokonaj rejestracji.
 2. Wypełniając kalkulację ubezpieczenia swojego samochodu w aplikacji Ubezpieczenia Asekuro, zaakceptuj Regulamin Serwisu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Kup ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie nieruchomości lub ubezpieczenie travel za pośrednictwem Asekuro.pl S.A.. Możesz to zrobić korzystając z aplikacji Ubezpieczenia Asekuro (online lub podczas rozmowy telefonicznej z naszym agentem ubezpieczeniowym) w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania maila zawierającego Kod Konkursowy.
 4. Opłać całą kwotę ubezpieczenia lub jej pierwszą ratę.
 5. W ciągu 10 miesięcy od zakupu ubezpieczenia uzupełnij formularz konkursowy umieszczony pod adresem https://asekuro.pl/akcja-przyjaciele-asekuro-pl-zgloszenie/

Warunki otrzymania Nagrody:

 1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2-5 , w Programie Promocyjnym bierze udział i Bonus otrzymuje każdy Klient, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
  1. w Czasie Trwania Promocji zawrze jedną lub w okresie 10 miesięcy od zawarcia pierwszej Umowy zawrze więcej Umów Ubezpieczenia za pośrednictwem Asekuro.pl. Przez zawarcie Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Asekuro.pl uważa się:
   – zawarcie Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Ubezpieczenia Asekuro.pl”, lub
   – zawarcie Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem konsultanta Asekuro.pl, tj. złożenie oświadczenia woli o zawarciu Umowy Ubezpieczenia konsultantowi działającemu w imieniu Asekuro.pl;
  2. opłaci w terminie wskazanym przez zakład ubezpieczeń Składkę lub jej pierwszą ratę i nie odstąpi od Umowy Ubezpieczenia w ustawowym terminie 30 dni;
  3. otrzyma na wskazany adres email informację o możliwości wzięcia udziału w Programie Promocyjnym wraz z linkiem przekierowującym do strony internetowej dedykowanej Programowi Promocyjnemu;
  4. w procesie zawierania Umowy Ubezpieczenia poda swój adres email oraz wyrazi zgodę na otrzymywanie przez Asekuro.pl informacji handlowych drogą elektroniczną;
  5. na stronie internetowej dedykowanej Programowi Promocyjnemu zaakceptuje treść niniejszego Regulaminu, wyrażając zgodę na udział w Programie Promocyjnym, poda niezbędne do wypłaty Bonusu dane oraz złoży wniosek o odbiór Bonusu za jedną, dwie lub trzy Umowy Ubezpieczenia;
  6. odpowie prawidłowo na pytanie warunkujące odebranie Bonusu;
  7. Asekuro.pl potwierdzi, czy Klient spełnia wymogi wzięcia udziału w Programie Promocyjnym, tj. czy zawarł deklarowaną ilość Umów Ubezpieczenia, opłacił w terminie Składkę lub Składki i nie odstąpił od Umowy Ubezpieczenia. Powyższe warunki muszą być spełnione dla każdej Umowy Ubezpieczenia, zadeklarowanej przez Klienta;
 2. W Programie Promocyjnym biorą udział jedynie Umowy Ubezpieczenia, dla których Składka określona przez zakład ubezpieczeń jest równa lub większa niż 300 zł (słownie: trzysta złotych)
 3. Nagroda przysługuje, jeśli spełnione zostaną wszystkie wymienione w punktach 1-5 warunki Konkursu oraz Klient nie odstąpi od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.
 4. Nagroda przysługuje wyłącznie do ubezpieczeń zawartych na samochód lub nieruchomość, które nie były wcześniej przedmiotem udziału w Programie Promocyjnym organizowanym przez Asekuro.pl , chyba że doszło do zmiany wszystkich właścicieli samochodu np. w wyniku sprzedaży samochodu.
 5. Nagroda przysługuje maksymalnie 1 raz dla tego samego Ubezpieczającego.

Dodatkowe informacje:

 1. Jeśli odstąpisz od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia, a wygraną już otrzymałeś – wyślij do nas przelew zwrotny na nasze konto (to samo, z którego otrzymałeś nagrodę).
 2. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub gdyby nagroda nie dotarła na czas – kontaktuj się z nami pod adresem: konkurs@asekuro.email. Zwykle odpowiadamy w ciągu 3 dni roboczych.

Regulamin:

Szczegółowe Warunki Programu Promocyjne stanowią integralną część Regulaminu Programów Promocyjnych prowadzonych przez Asekuro.pl S.A., który znajdziesz pod adresem: https://asekuro.pl/regulamin-programu-promocyjnego/