NNW

Osoby aktywne, uprawiające sport amatorsko lub zawodowo, są szczególnie narażone na kontuzje. Dlatego idealnym zabezpieczeniem jest polisa NNW zapewniająca finansową rekompensatę na wypadek uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Przedmiotem takiego...

Read More

Studenci, jako osoby uczące się, do 26 roku życia podlegają pod ubezpieczenie społeczne rodziców. Dzięki temu mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych, porad lekarskich i leczenia ambulatoryjnego. Natomiast po ukończeniu 26 roku...

Read More

Wrzesień jest czasem masowego ubezpieczania się uczniów szkół i wielu rodziców decyduje się na wykupieniu proponowanego im wariantu, by zapewnić dziecku zabezpieczenie w szkole. Ubezpieczenia oferowane za pośrednictwem szkoły są...

Read More