Jakie zadania realizuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Jakie zadania realizuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją powołaną w 1990 w wyniku rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce. Zadaniem funduszu jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników posiadających gospodarstwa rolne, gdy sprawca nie zawarł umowy ubezpieczenia (szkoda na mieniu i osobie) lub nie został zidentyfikowany (szkoda na osobie).

Polisa OC jest obowiązkowa dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Poruszanie się po polskich drogach pojazdem nieubezpieczonym jest nielegalne. Mimo to co roku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wpływa około 6,5 tysiąca roszczeń od osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczone pojazdy lub nieznanych sprawców.

UFG zajmuje się kontrolą i karaniem nieubezpieczonych. Stara się zapewnić lepszą ochronę ofiarom wypadków drogowych, a spowodowanych przez sprawców bez ważnego OC. Prowadzi bazę danych posiadaczy pojazdów mechanicznych, by zapewnić szczelność systemu obowiązkowego OC oraz ograniczenie liczby nieubezpieczonych pojazdów poruszających się po polskich drogach.

Do zadań UFG należy również wypłata odszkodowań niewinnym ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów, a także w sytuacji, gdy sprawca wypadku drogowego uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieznany.

Środki zasilające UFG pochodzą od wszystkich posiadaczy komunikacyjnego OC (składka jest wliczana do każdej polisy OC), co oznacza, że każdy właściciel samochodu płaci z własnej kieszeni za opieszałość i nieostrośność sprawców wypadków nieposiadających OC. Nieubezpieczeni kierowcy kosztują nas 27 mln złotych, zaś niezidentyfikowani 25 mln złotych rocznie.

Podziel się
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Reddit
WhatsApp
Telegram
Z aplikacją, ubezpieczenie
masz zawsze przy sobie.

Pobierz mobilną aplikację do tańszych ubezpieczeń

lub oblicz na stronie