Kary za brak OC

Kary za brak OC

Właściciele pojazdów mechanicznych (podlegających rejestracji) mają obowiązek wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli tego nie zrobią, to ich auta, ciężarówki, ciągniki, motocykle, motorowery itp., poruszają się po drogach nielegalnie.

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy wymienionych wyżej pojazdów, bez względu na ich stan techniczny i to, jak często poruszają się po drogach. Z polisy OC sprawcy odszkodowanie wypłacane jest poszkodowanym w wypadku. Jednocześnie polisa OC chroni właściciela pojazdu będącego sprawcą wypadku przed finansowymi konsekwencjami spowodowanej kolizji.

Koszt OC jest relatywnie niewielki, więc nie warto narażać się na kary za brak OC. Kary te są bardzo dotkliwe, ale konieczne, ponieważ konsekwencje po spowodowaniu wypadku bez OC są o wiele gorsze. Wysokość kary wynika z aktualnej pensji minimalnej i wzrasta wraz z jej podniesieniem.

Aktualne kary za brak ważnego ubezpieczenia OC:

  • samochody osobowe – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (2014 r. – 3360 zł);
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (2014 r. – 5040 zł);
  • pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę (2014 r. – 560 zł).

Kary dla posiadaczy pojazdów mechanicznych są zależne także od okresu pozostawania bez ubezpieczenia:

  • do 3 dni: 20% opłaty określonej powyżej;
  • do 14 dni: 50% opłaty określonej powyżej;
  • powyżej 14dni: 100% opłaty określonej powyżej.

Konsekwencje finansowe są znacznie poważniejsze, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym spowodował szkodę innym osobom, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił poszkodowanym należne odszkodowanie. Kwota wypłaconego przez Fundusz odszkodowania podlega zwrotowi, a należy pamiętać, że wysokość odszkodowania może być dużo wyższa niż sama kara za brak OC

Podziel się
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Reddit
WhatsApp
Telegram
Z aplikacją, ubezpieczenie
masz zawsze przy sobie.

Pobierz mobilną aplikację do tańszych ubezpieczeń

lub oblicz na stronie