Ubezpieczenie mieszkania od kradzieży

Asekuro.pl > Majątkowe  > Ubezpieczenie mieszkania od kradzieży

Ubezpieczenie mieszkania od kradzieży

Możemy ubezpieczając dom czy mieszkanie zabezpieczyć również dobra ruchome, biżuterię, sprzęt elektroniczny czy np. rowery. Ubezpieczenie od kradzieży zapewnia ochronę finansową w razie rabunku elementów ruchomych majątku.

Wyposażenie mieszkani możemy podzielić na:

  • ruchomości zwykłe, w tym m.in. AGD, meble, wyroby złote, biżuteria, ubrania, przedmioty codziennego użytku, karty płatnicze, rowery, wózki inwalidzkie, narzędzia, sprzęt turystyczny i sportowy,

  • sprzęt elektroniczny: sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, konsole, instrumenty muzyczne,

  • ruchomości specjalne: biżuteria, dzieła sztuki, zbiory kolecjonerskie, wyroby z metali szlachetnych, monety itd.

Ubezpieczając się od kradzieży zależy nam na tym, żeby ubezpieczenie w pełni pokryło nasze straty, z drugiej strony nie chcemy płacić bardzo wysokich składek. Jak pogodzić odpowiednią ochronę z dogodną opłatą?

Przede wszystkim określając sumę ubezpieczenia nie wyceniamy każdego przedmiotu, który znajduje się w mieszkaniu – istnieje małe prawdopodobieństwo, że złodziej opróżni nam mieszkanie do gołych ścian i podłóg.

Wyceniamy to, co w naszym mieszkaniu jest najcenniejsze i najprawdopodobniej stałoby się łupem złodzieja. Jeśli polisa ma nas chronić również od dewastacji, warto dodać orientacyjną wartość naprawy uszkodzonych drzwi, rozbitej szyby czy zdewastowanego mienia.

Najczęstszym obiektem kradzieży jest rower – jeśli chcemy go ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej, warto wcześniej zorientować się w warunkach takiego ubezpieczenia. Rower jest zaliczany do ruchomości zwykłych, ale warto sprawdzić, czy nie ma dodatkowych zapisów związanych ze sprzętem sportowym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jeśli jest przechowywany w piwnicy, trzeba sprawdzić również, czy dane towarzystwo obejmuje ją ochroną i czy nie ma wymogów dotyczących dodatkowego zabezpieczenia jej przed kradzieżą. Warto również pamiętać o tym, że towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli kradzież była wynikiem „rażącego niedbalstwa” ze strony ubezpieczonego. Jeśli złodziej skorzystał z okazji, jaką mu stworzono, np z otwartych drzwi lub okna, towarzystwo ubezpieczeniowe nie bierze za to odpowiedzialności.

Pod ubezpieczenia nieruchomości od kradzieży z włamaniem można „podpiąć” również dodatkową ochronę, np. ubezpieczenie rzeczy osobistych, takich jak torekba czy ubezpieczenie od rozboju poza miejscem zamieszkania.